کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4998298 استعلام قیمت عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی شهری شهرستان استان گیلان 1400/12/18 1400/12/22
4993791 استعلام قیمت اصلاح خط انتقال آب روستای استان گیلان 1400/12/17 1400/12/21
4993618 استعلام قیمت اصلاح خط انتقال آب ( بطول 700 متر ) استان گیلان 1400/12/17 1400/12/21
4993382 استعلام قیمت احداث اتاقک برق و کلر زنی و فنس کشی محوطه روستا استان گیلان 1400/12/17 1400/12/21
4993378 استعلام قیمت لوله گذاری ، احداث حوضچه پمپاژ ، اتاقک برق ، فنس کشی محوطه و بهسازی یک دهنه چشمه استان گیلان 1400/12/17 1400/12/21
4993232 استعلام قیمت احداث اتاقک تابلو برق و تجهیز تابلو برق و پمپاژ آب روستا استان گیلان 1400/12/17 1400/12/21
4992257 استعلام قیمت لوله گذاری خط انتقال مجتمع ارکم و احداث مخزن 30 متر مکعبی و ساخت اتاقک کلریناتور و خرید و نصب هیدروکلریناتور استان گیلان 1400/12/17 1400/12/21
4992242 استعلام قیمت فنس کشی و محوطه سازی و تجهیز کامل چاه استان گیلان 1400/12/17 1400/12/21
4992237 استعلام قیمت بهسازی یک دهنه چشمه و لوله گذاری به طول 1200 متر در روستا استان گیلان 1400/12/17 1400/12/21
4992196 استعلام قیمت احداث یک باب مخزن تقلیل فشار استان گیلان 1400/12/17 1400/12/21
4992188 استعلام قیمت احداث مخزن 100 متر مکعبی بتنی استان گیلان 1400/12/17 1400/12/21
4992183 استعلام قیمت احداث یک باب مخزن 30 متر مکعبی و احداث دو باب مخزن 20 متر مکعبی بتنی و خرید و نصب یکدستگاه هیدرو کلریناتور استان گیلان 1400/12/17 1400/12/21
4991380 استعلام قیمت جمع آوری، تصیفه و تامین آب استان گیلان 1400/12/17 1400/12/21
4991216 استعلام قیمت عملیات بازسازی و اصلاح شبکه و تاسیسات آب شرب روستایی استان گیلان 1400/12/16 1400/12/21
4991058 استعلام قیمت ترمیم نوار حفاری اجرای شبکه فاضلاب در شهر استان گیلان 1400/12/16 1400/12/21
4990946 استعلام قیمت عملیات بازسازی و اصلاح شبکه و تاسیسات آب شرب استان گیلان 1400/12/16 1400/12/21
4990881 استعلام قیمت عملیات اجرایی حفر چاه عمیق مجتمع استان گیلان 1400/12/16 1400/12/21
4990880 استعلام قیمت عملیات بهسازی یک دهنه چشمه روستای استان گیلان 1400/12/16 1400/12/21
4990879 استعلام قیمت اصلاح و بازسازی تجهیزات برقی تاسیسات آبرسانی روستایی استان گیلان 1400/12/16 1400/12/21
4990876 استعلام قیمت بهسازی چشمه برای تامین آب استان گیلان 1400/12/16 1400/12/21
صفحه 1 از 55