مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
4998298 استعلام عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی شهری شهرستان 1400/12/18 1400/12/22
4993791 استعلام اصلاح خط انتقال آب روستای 1400/12/17 1400/12/21
4993618 استعلام اصلاح خط انتقال آب ( بطول 700 متر ) 1400/12/17 1400/12/21
4993382 استعلام احداث اتاقک برق و کلر زنی و فنس کشی محوطه روستا 1400/12/17 1400/12/21
4993378 استعلام لوله گذاری ، احداث حوضچه پمپاژ ، اتاقک برق ، فنس کشی محوطه و بهسازی یک دهنه چشمه 1400/12/17 1400/12/21
4993232 استعلام احداث اتاقک تابلو برق و تجهیز تابلو برق و پمپاژ آب روستا 1400/12/17 1400/12/21
4992257 استعلام لوله گذاری خط انتقال مجتمع ارکم و احداث مخزن 30 متر مکعبی و ساخت اتاقک کلریناتور و خرید و نصب هیدروکلریناتور 1400/12/17 1400/12/21
4992242 استعلام فنس کشی و محوطه سازی و تجهیز کامل چاه 1400/12/17 1400/12/21
4992237 استعلام بهسازی یک دهنه چشمه و لوله گذاری به طول 1200 متر در روستا 1400/12/17 1400/12/21
4992196 استعلام احداث یک باب مخزن تقلیل فشار 1400/12/17 1400/12/21
4992188 استعلام احداث مخزن 100 متر مکعبی بتنی 1400/12/17 1400/12/21
4992183 استعلام احداث یک باب مخزن 30 متر مکعبی و احداث دو باب مخزن 20 متر مکعبی بتنی و خرید و نصب یکدستگاه هیدرو کلریناتور 1400/12/17 1400/12/21
4991380 استعلام جمع آوری، تصیفه و تامین آب 1400/12/17 1400/12/21
4991216 استعلام عملیات بازسازی و اصلاح شبکه و تاسیسات آب شرب روستایی 1400/12/16 1400/12/21
4991058 استعلام ترمیم نوار حفاری اجرای شبکه فاضلاب در شهر 1400/12/16 1400/12/21
4990946 استعلام عملیات بازسازی و اصلاح شبکه و تاسیسات آب شرب 1400/12/16 1400/12/21
4990881 استعلام عملیات اجرایی حفر چاه عمیق مجتمع 1400/12/16 1400/12/21
4990880 استعلام عملیات بهسازی یک دهنه چشمه روستای 1400/12/16 1400/12/21
4990879 استعلام اصلاح و بازسازی تجهیزات برقی تاسیسات آبرسانی روستایی 1400/12/16 1400/12/21
4990876 استعلام بهسازی چشمه برای تامین آب 1400/12/16 1400/12/21
صفحه 1 از 55