کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7879312 استعلام قیمت سوند بلک مور استان کرمان 1403/02/04 1403/02/11
7879300 استعلام قیمت کتترپلوراالفرینچ استان کرمان 1403/02/04 1403/02/11
7862238 استعلام قیمت کابل مفتول استان کرمان 1403/01/30 1403/02/06
7862187 استعلام قیمت منبع کوئلی استان کرمان 1403/01/30 1403/02/06
7862185 استعلام قیمت ترانس ایلومیناتور استان کرمان 1403/01/30 1403/02/06
7839494 استعلام قیمت لوله برودتی ازمایشگاهی 2D barcoded جنس پلی پرو پیلین با حجم 2ml استان کرمان 1403/01/27 1403/01/30
7836153 استعلام قیمت ترمومترجیوه استان کرمان 1403/01/27 1403/02/03
7836033 استعلام قیمت لام آزمایشگاهی استان کرمان 1403/01/27 1403/02/03
7836031 استعلام قیمت سوندبلک مور استان کرمان 1403/01/27 1403/02/03
7836030 استعلام قیمت درن فلت جکسون استان کرمان 1403/01/27 1403/02/03
7836029 استعلام قیمت کتترپلورالفرینج استان کرمان 1403/01/27 1403/02/03
7826857 استعلام قیمت لوله برودتی ازمایشگاهی 2D barcoded جنس پلی پرو پیلین با حجم 2 ml استان کرمان 1403/01/22 1403/01/27
7819994 استعلام قیمت سرویس وراه اندازی چیلر جذبی استان کرمان 1403/01/20 1403/01/30
7816191 استعلام قیمت لوازم تاسیسات استان کرمان 1403/01/19 1403/01/26
7814664 استعلام قیمت لوله برودتی آزمایشگاهی 2D barcoded rack همراه با Screw Cap استان کرمان 1403/01/19 1403/01/21
7810964 استعلام قیمت منبع کوئلی استان کرمان 1403/01/18 1403/01/25
7802986 استعلام قیمت سرویس و راه اندازی چیلر جذبی 600تن استان کرمان 1403/01/14 1403/01/19
7789588 استعلام قیمت بازرسی کامل سیلندر : انجام تست بدنه هیدروستاتیک / رنگ آمیزی و نشانه گذاری استاندارد استان کرمان 1402/12/27 1403/01/05
7761546 استعلام قیمت انجام تست بدنه هیدروستاتیک - رنگ آمیزی و نشانه گذاری استاندارد استان کرمان 1402/12/17 1402/12/23
7738192 استعلام قیمت تابلو سنتی استان کرمان 1402/12/12 1402/12/19
صفحه 1 از 76