مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
سور گوم 6کیسه-کود 25کیلو روی گرانوله کنجاله ساز 6کیسه--کود 2کیلو مستر جوکر 20-20-20- ر و.... 1398/01/31 1398/01/31
رگلاژ و پروفیله جاده های بین مزارع روستاهای تحت پوشش 1398/01/31 1398/02/03
استعلام بها جهت : پتاس 20درصد (311لیتر) کلات روی 3/5درصد (311لیتر ) 1398/01/29 1398/01/31
سم مالاتیون ای سی 57درصد (850 لیتر ) و سم فنیتروتیون (سو میتیون ای سی 50 درصد) (150لیتر ) 1398/01/29 1398/01/31
احداث پل بین مزارع روستا 1398/01/29 1398/01/31
پوشش کانال بتنی کف 1398/01/29 1398/01/31
طرح مرمت و بهسازی آببمدان ایستگاه پمپاژ ورودی 1398/01/29 1398/01/31
تجهیز چاه کشاورزی 1398/01/26 1398/01/29
حفر چاه کشاورزی روستا 1398/01/26 1398/01/29
حفر چاه کشاورزی روستا 1398/01/26 1398/01/29
صفحه 10 از 54