مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
: انتقال آب با لوله پلی اتیلن 200 میلیمتری 1399/02/13 1399/02/16
استعلام بها جهت : ترمیم و شن ریزی جاده بین مزارع بطول 8570متر به عرض4متر و ضخامت 20 سانتی متر 1399/02/13 1399/02/16
احداث کانال انتقال آب روستاها 1399/02/08 1399/02/11
احداث کانال سنگ و ملاتی بطول 130 متر روستا 1399/02/08 1399/02/11
اجرای پروژه احداث و بهسازی کانال آبیاری عمومی 1399/02/04 1399/02/10
احداث کانال زراعی 1399/02/03 1399/02/06
انتقال آب 1399/02/03 1399/02/06
احداث کانال زراعی 1399/02/03 1399/02/06
احداث کانال بلوک سیمانی تو پر به ابعاد داخلی 1*1.5متر 1399/02/03 1399/02/07
احداث کانال سنگ ملاتی 1399/02/01 1399/02/06
صفحه 7 از 67