مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه و تأسیسات آبرسانی روستاها 1399/01/05 1399/01/09
استعلام جمع آوری، تصیفه و تامین آب 1399/01/05 1399/01/09
استعلام عملیات تکمیلی اجرای خط انتقال آب روستا 1399/01/05 1399/01/09
استعلام عملیات نصب شیرآلات واتصالات و رفع شکستگی خطوط آبرسانی و شبکه های جدید 1398/12/26 1398/12/27
استعلام واگذاری یکدستگاه تانکرآبرسانی سیار جهت روستاها 1398/12/26 1398/12/27
استعلام تعمیرونگهداری تاسیسات وشبکه های آب روستاها 1398/12/25 1398/12/26
استعلام عملیات نصب شیرآلات واتصالات و رفع شکستگی خطوط آبرسانی و شبکه های جدید روستاها 1398/12/25 1398/12/26
استعلام واگذاری یکدستگاه تانکرآبرسانی سیار جهت روستاها 1398/12/25 1398/12/26
استعلام عملیات تکمیلی اجرای خط انتقال آب روستا 1398/12/25 1398/12/26
استعلام بها جهت : عملیات نصب شیرآلات واتصالات و رفع شکستگی خطوط آبرسانی و شبکه های جدید 1398/12/24 1398/12/25
استعلام عملیات تکمیلی اجرای خط انتقال آب روستا 1398/12/24 1398/12/25
استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آب روستاها 1398/12/24 1398/12/25
استعلام بها جهت : خدمات امورمشترکین 1398/12/24 1398/12/25
استعلام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه و تأسیسات آبرسانی روستاها 1398/12/24 1398/12/25
استعلام بها جهت : واگذاری یکدستگاه تانکرآبرسانی سیار جهت روستاها 1398/12/24 1398/12/25
استعلام واگذاری یکدستگاه تانکرآبرسانی سیار جهت روستاها 1398/12/24 1398/12/25
استعلام لوله گالوانیزه و ....( ایران کد مشابه می باشد) 1398/12/24 1398/12/25
استعلام تابلو برق و ... 1398/12/24 1398/12/25
استعلام عملیات نصب شیرآلات واتصالات و رفع شکستگی خطوط آبرسانی و شبکه های جدید روستاها 1398/12/23 1398/12/24
استعلام پمپ + الکترو موتور 1398/12/23 1398/12/24
صفحه 1 از 106