مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
2708939 استعلام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه و تأسیسات آبرسانی روستاها 1399/01/05 1399/01/09
2708927 استعلام جمع آوری، تصیفه و تامین آب 1399/01/05 1399/01/09
2708884 استعلام عملیات تکمیلی اجرای خط انتقال آب روستا 1399/01/05 1399/01/09
2704093 استعلام عملیات نصب شیرآلات واتصالات و رفع شکستگی خطوط آبرسانی و شبکه های جدید 1398/12/26 1398/12/27
2704068 استعلام واگذاری یکدستگاه تانکرآبرسانی سیار جهت روستاها 1398/12/26 1398/12/27
2702133 استعلام تعمیرونگهداری تاسیسات وشبکه های آب روستاها 1398/12/25 1398/12/26
2702083 استعلام عملیات نصب شیرآلات واتصالات و رفع شکستگی خطوط آبرسانی و شبکه های جدید روستاها 1398/12/25 1398/12/26
2701968 استعلام واگذاری یکدستگاه تانکرآبرسانی سیار جهت روستاها 1398/12/25 1398/12/26
2701961 استعلام عملیات تکمیلی اجرای خط انتقال آب روستا 1398/12/25 1398/12/26
2699018 استعلام بها جهت : عملیات نصب شیرآلات واتصالات و رفع شکستگی خطوط آبرسانی و شبکه های جدید 1398/12/24 1398/12/25
2698910 استعلام عملیات تکمیلی اجرای خط انتقال آب روستا 1398/12/24 1398/12/25
2698884 استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آب روستاها 1398/12/24 1398/12/25
2698747 استعلام بها جهت : خدمات امورمشترکین 1398/12/24 1398/12/25
2698709 استعلام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه و تأسیسات آبرسانی روستاها 1398/12/24 1398/12/25
2698684 استعلام بها جهت : واگذاری یکدستگاه تانکرآبرسانی سیار جهت روستاها 1398/12/24 1398/12/25
2698663 استعلام واگذاری یکدستگاه تانکرآبرسانی سیار جهت روستاها 1398/12/24 1398/12/25
2698598 استعلام لوله گالوانیزه و ....( ایران کد مشابه می باشد) 1398/12/24 1398/12/25
2698548 استعلام تابلو برق و ... 1398/12/24 1398/12/25
2697281 استعلام عملیات نصب شیرآلات واتصالات و رفع شکستگی خطوط آبرسانی و شبکه های جدید روستاها 1398/12/23 1398/12/24
2697162 استعلام پمپ + الکترو موتور 1398/12/23 1398/12/24
صفحه 1 از 106