مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات نگهداری وپشتیبانی سیستم مخابراتی 1398/11/30 1398/11/30
استعلام بها جهت : عملیات ساماندهی ولایروبی رودخانه های شهرستان رودان 1398/11/27 1398/11/30
استعلام بها جهت : عملیات ساخت ،نصب وراه اندازی پاوریونیت وتابلو کنترل سدها 1398/11/27 1398/11/30
تهیه ویدیوال مرکز رصد وپایش منابع اب 1398/11/24 1398/11/26
استانداردسازی اتاق سرور منطبق با استانداردهای TIA942و BICST 1398/11/23 1398/11/27
خریدوحمل 33.500 کیلوگرم مواد پلی آلومینیوم کلراید مورد نیاز تصفیه خانه آب 1398/11/22 1398/11/22
خرید ،حمل ،نصب وراه اندازی ویدیووال مرکز رصد وپایش منابع آب 1398/11/22 1398/11/27
خریدوحمل 33.500 کیلوگرم مواد پلی آلومینیوم کلراید مورد نیاز تصفیه خانه آب 1398/11/21 1398/11/21
استعلام بها جهت : عملیات ساخت ،نصب وراه اندازی پاوریونیت وتابلو کنترل سدها 1398/11/20 1398/11/27
عملیات ساماندهی ولایروبی رودخانه ها 1398/11/20 1398/11/27
صفحه 1 از 40