کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7859222 استعلام قیمت تعویض اکسپنشن GG6 کانال دودکش بویلر واحد 2 استان هرمزگان 1403/01/29 1403/02/03
7856002 استعلام قیمت 35 بشکه روغن HBX II 32 شرکت ایرانول استان هرمزگان 1403/01/29 1403/02/02
7838708 استعلام قیمت ترمیم تیوب شیت و اصلاح هیترهای فشار قوی واحد 2 استان هرمزگان 1403/01/27 1403/02/01
7838295 استعلام قیمت ساخت فیلتر شانه ای تانک روغن توربین 2 عدد استان هرمزگان 1403/01/27 1403/02/01
7829629 استعلام قیمت تعویض اکسپنشن GG6 کانال دودکش بویلر واحد 2 استان هرمزگان 1403/01/25 1403/01/28
7825633 استعلام قیمت موتور جوش صبا استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/29
7824624 استعلام قیمت 150 شیت ورق کنگره ای دو طرف رنگ شده نقره ای استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/28
7824513 استعلام قیمت روغن توربین T32 شل به مقدار 25 بشکه 5250کیلو گرم استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/28
7824502 استعلام قیمت هیدرازین هیدرات 10 بشکه معادل 2 تن استان هرمزگان 1403/01/21 1403/02/05
7816310 استعلام قیمت تست ترانس های اصلی و تست ترانس های یونیت استان هرمزگان 1403/01/19 1403/01/26
7815679 استعلام قیمت خرید موتور الکتریکی عمودی AC|DC استان هرمزگان 1403/01/19 1403/01/25
7812952 استعلام قیمت تعویض اکسپنشن GG6 کانال دودکش بویلر واحد 2 استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7812677 استعلام قیمت ترمیم تیوب شیت و اصلاح جوش های هیترهای فشار قوی واحد یک استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/25
7812375 استعلام قیمت کفش کار تعداد 700 عدد استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/25
7812364 استعلام قیمت لباس کار 2 تیکه تعداد 700 دست استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/25
7812195 استعلام قیمت ساخت سیل رادیال 5 و6 سوراخه استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/27
7811998 استعلام قیمت تست ترانس های اصلی و تست ترانس های یونیت استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/25
7811848 استعلام قیمت خدمات سوپروایزری اورهال استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7811269 استعلام قیمت مسباره مات سایز 1 الی 2 بسته بندی 50 کیلویی روی پالت با سختی 7 استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7810132 استعلام قیمت 25 بشکه روغن شل s3 m46 استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
صفحه 1 از 52