مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : اولتراویوله 1397/11/29 1397/11/30
لوازم آزمایشگاه 1397/11/29 1397/11/30
استعلام بها جهت : عملیات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی 1397/11/29 1397/12/05
تست ok پلاسما 1397/11/29 1397/11/29
لدر یا نشان گر با کی بی 3-100 با حجم 100 میکرولیتر 1397/11/29 1397/11/29
استعلام بها جهت : دستگاه سانتریفوژدرجه یک ایرانی یک دستگاه 1397/11/29 1397/12/01
استعلام بها جهت : محیط های جنین شناسی از شرکت سکن طب - g1-g2-givf-hsa-embryoglue-sperm grade-از هرک... 1397/11/29 1397/12/01
دستگاه بن ماری کوچک یک دستگاه درجه یک ایرانی 1397/11/29 1397/12/01
ست گاسترستومی 1397/11/29 1397/11/29
ست جمع آوری پلاکت غنی شده مدل PRP 1397/11/29 1397/12/02
صفحه 1 از 17