مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : طرح وترسیم نقشه لوله کشی گاز و تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گاز و تست وتایید آن 1398/07/18 1398/07/20
انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه گاز رسانی به اراضی شرکت سرمایه گذار 1398/07/10 1398/07/17
انجام خدمات بازرسی و کنترل صحت اجرای الزامات HSE در سطح شرکت گاز 1398/07/10 1398/07/13
طرح ونرسیم نقشه لوله کشی گاز و تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گاز و تست وتایید آن 1398/07/07 1398/07/08
استعلام بها جهت : انجام مطالعات مرحله اول و دوم شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی بندر خمیر به مساحت تقریبی... 1398/07/03 1398/07/07
انجام خدمات تکمیل، آزمایش، اسید کاری، دستگاه لوله مغزی سیار، فرازآوری و شکافزایی جهت 38 عملیات لایه... 1398/07/02 1398/07/15
خدمات مشاوره در جهت جذب استانداردهای ims 1398/06/31 1398/07/07
فراخوان مراکز تحقیقاتی برای شرکت در ارزیابی کیفی 1398/06/23 رجوع به آگهی
آگهی فراخوان مراکز تحقیقاتی برای شرکت در ارزیابی کیفی به روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت استعلام 1398/06/23 رجوع به آگهی
استعلام بهاء انجام طراحی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز شهرک 1398/06/17 1398/06/23
صفحه 17 از 35