مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای نظارت عالیه بر طراحی و اجرای پروژه های عمرانی سرمایه گذار... 1398/04/23 رجوع به آگهی
- خدمات مشاوره شامل طراحی ،برآورد و نظارت کارگاهی شبکه داخلی گاز (لوله پلی اتیلن ) شهرک صنعتی 1398/04/23 1398/04/26
استعلام بها جهت : تدوین دستور العمل بازیافت ومدیریت محیطی کاتالیست های مستعمل صنایع به ویزه... 1398/04/22 1398/04/24
تهیه نقشه و اجرایی لوله کشی گاز به همراه تهیه و نصب کنتور گاز 1398/04/15 1398/04/17
طراحی شبکه گازرسانی برخی شهرکها و نواحی صنعتی 1398/04/10 1398/04/18
استعلام بها جهت : تهیه طرح کسب و کار ازمایشگاه خوشه نفت و گاز 1398/04/10 1398/04/15
استعلام بها جهت : تهیه نقشه و اجرایی لوله کشی گاز به همراه تهیه و نصب کنتور گاز در ساختمان پشتیبانی... 1398/04/10 1398/04/12
تهیه نقشه و اجرایی لوله کشی گاز به همراه تهیه و نصب کنتور گاز در ساختمان پشتیبانی فنی 1398/04/03 1398/04/08
طراحی شبکه توزیع گاز در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان 1398/03/27 1398/04/01
استعلام بها جهت : انجام مطالعات مرحله اول و دوم شبکه داخلی گاز و ایستگاه تقلیل فشارگاز در شهرکها و ن... 1398/03/22 1398/03/27
صفحه 1 از 17