مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی و عوامل زیان آور از تاسیسات 1398/11/26 1398/12/04
پایش عوامل زیان آور شیمیایی از جمله BTEX، فیوم های جوشکاری و H2S جهت مراکز انتقال نفت مطابق دستورالع... 1398/11/22 1398/11/26
طراحی شبکه گاز سایت های تجاری ، خدماتی و کارگاهی 1398/11/21 1398/11/26
استعلام بها جهت : برداشت اطلاعات UTM علمک های گاز 1398/11/19 1398/11/20
آزمایش نشتی شبکه گاز و وصل به ایستگاه گاز شهرک صنعتی 1398/11/16 1398/11/20
انجام عملیات اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی و عوامل زیان آور 1398/11/15 1398/11/20
آزمایش نشتی شبکه توزیع گاز و وصل به ایستگاه گاز شهرک صنعتی 1398/11/14 1398/11/20
مشاور برای مانیتورینگ ایستگاههای عمده 1398/11/08 1398/11/20
اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی ( هوا و صوت ) در تاسیسات و ساختمانهای اداری شرکت 1398/11/02 1398/11/12
استعلام بها جهت : پایش عوامل زیان آور شیمیایی از جمله BTEX، فیوم های جوشکاری و H2S جهت مراکز 1398/11/01 1398/11/05
صفحه 1 از 24