مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات پشتیبانی، نظارتی تعمیرات اساسی،نوسازی و میان دوره ای 1399/03/03 1399/03/12
اندازه گیری آلاینده های شیمیایی هوای محیط کار 1399/03/13
نقشه برداری و تهیه نقشه کاداستر 1399/03/13
نمونه برداری و آنالیز آلاینده های شیمیایی هوای محیط کار 1399/03/07
آنالیز میکروبی آب شرب, آنالیز فیزیکی و شیمیایی 1399/02/31
نقشه برداری و تهیه نقشه کاداستر 1399/03/17
انجام عملیات نشت یابی 2049 کیلومتر از خطوط لوله منطقه 8 عملیات انتقال گاز 1399/02/31
انجام عملیات نشت یابی 2049 کیلومتر از خطوط لوله منطقه 8 عملیات انتقال گاز 1399/02/30
اندازه گیری و تحلیل هارمونیک های مبدل های یکسوساز ایستگاه های کاتدی خطوط لوله منطقه 1399/02/21 1399/02/31
سنجش میزان رضایتمندی ذینفعان شرکت گاز استان قم در سال 1399 1399/03/21
صفحه 1 از 28