مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه طرح کسب و کار آزمایشگاه خوشه نفت و گاز 1398/05/28 1398/06/02
انجام مطالعات بهسازی لرزه ای، مقاوم سازی 1398/05/28 1398/06/05
خدمات مشاوره شامل طراحی ،برآورد و نظارت کارگاهی شبکه داخلی گاز(لوله پلی اتیلن ) شهرک صنعتی 1398/05/11 1398/05/15
تامین شیشه سکوریت - کویل سرمایش و گرمایش - خودکار - تست ایزولاسیون خطوط فنی شبکه گاز رسانی و ... 1398/05/09 رجوع به آگهی
استعلام بها جهت : اجرت 1398/05/05 1398/05/05
استعلام ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای نظارت عالیه بر طراحی و اجرای پروژه های عمرانی سرمایه گذار... 1398/04/23 رجوع به آگهی
- خدمات مشاوره شامل طراحی ،برآورد و نظارت کارگاهی شبکه داخلی گاز (لوله پلی اتیلن ) شهرک صنعتی 1398/04/23 1398/04/26
استعلام بها جهت : تدوین دستور العمل بازیافت ومدیریت محیطی کاتالیست های مستعمل صنایع به ویزه... 1398/04/22 1398/04/24
تهیه نقشه و اجرایی لوله کشی گاز به همراه تهیه و نصب کنتور گاز 1398/04/15 1398/04/17
طراحی شبکه گازرسانی برخی شهرکها و نواحی صنعتی 1398/04/10 1398/04/18
صفحه 1 از 17