مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : - خدمات مشاوره شامل طراحی ،برآورد و نظارت کارگاهی شبکه داخلی گاز ( لوله پلی اتیلن)... 1398/02/18 1398/02/21
انجام مطالعات مرحله اول و دوم شبکه داخلی گاز و ایستگاه تقلیل فشار گاز 1398/02/08 1398/02/09
انجام بازرسی فنی و مستند سازی مراکز توزیع و عرضه گاز مایع 1398/01/23 1398/01/24
استعلام بها جهت : حضور خوشه در نمایشگاه نفت و گاز ایران 1398/01/18 1398/01/24
استعلام بها جهت : تهیه طرح کسب و کار ازمایشگاه خوشه نفت و گاز 1398/01/18 1398/01/24
احداث سایبان برای درایرهای واحد هوا - روژه تعویض خطوط لوله خنک کننده مبدل هاو آب آتش نشانی - انجام خ... 1397/12/28 رجوع به آگهی
استعلام بها جهت : طراحی شبکه گاز در نواحی صنعتی 1397/12/12 1397/12/16
نظارت کارگاهی تکمیل شبکه گاز 1397/12/12 1397/12/14
خرید خدمات مشاوره طراحی، مهندسی و نظارت کارگاهی برای مدت 18 ماه 1397/12/04 رجوع به آگهی
طراحی شبکه گاز در نواحی صنعتی 1397/11/30 1397/12/05
صفحه 3 از 18