مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه نقشه های خط سیر در سطح استان زنجان(مطابق فایل پیوستی) 1399/05/12
نشت یابی و مشخص نمودن محل انشعاب غیر مجاز خطوط لوله 8 و 16 اینچ مطابق با شرح کار فنی پیوست 1399/05/07
عارضه یابی و آسیب شناسی فرایند آموزش 1399/05/05
فرآیند انتخاب مشاور :طراحی پایه سیستم حفاظت کاتدیک انبار نفت نایین 1399/05/08
خرید خدمات مشاوره " استقرار بازرسی فنی بر مبنای ریسک (RBI) سکوهای گازی فراساحل فازهای 13 الی 24 و سک... 1399/05/01 رجوع به آگهی
تهیه نقشه پهپادی حریم خطوط لوله انتقال گاز 1399/05/08
تست نشتی شبکه توزیع گاز و وصل به ایستگاه گاز شهرک صنعتی 1399/04/30 1399/05/04
فرآیند انتخاب مشاور: طراحی پایه سیستم حفاظت کاتدیک انبار نفت نایین 1399/05/06
خرید خدمات مشاوره " استقرار بازرسی فنی بر مبنای ریسک (RBI) سکوهای گازی فراساحل فازهای 13 الی 24 به ه... 1399/04/29 رجوع به آگهی
عارضه یابی و آسیب شناسی فرایند آموزش 1399/04/30
صفحه 3 از 35