مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
یکدستگاه کانکس ساندویچ پنل شامل آشپزخانه .... 1398/12/03 1398/12/03
استعلام بها جهت : تجهیزات سیستم نظارت تصویری مداربسته 1398/11/30 1398/11/30
استعلام بها جهت : انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین در کلیه روستاهای تحت پوشش 1398/11/27 1398/11/27
انجام خدمات مرتبط با امور مشترکین آب و سایر امور مرتبط در ستاد استان و شهرستانهای تابعه 1398/11/06 1398/11/06
جام فعالیتهای خدمات عمومی در ستاد استان و شهرستانهای تابعه 1398/11/05 1398/11/05
انجام خدمات مرتبط با امور مشترکین آب و سایر امور مرتبط در ستاد 1398/11/05 1398/11/05
استعلام بها جهت : تعداد 3دستگاه الکتروپمپ شناور 1398/11/02 1398/11/05
تهیه مصالح ، اجرای حصارکشی و محوطه سازی اطراف چاه روستا 1398/10/30 1398/11/07
استعلام بها جهت : تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از مخزن زیارتگاه به مخزن قوام آباد شهرستان شهرضا 1398/10/18 1398/10/18
استعلام بها جهت : تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از مخزن 1398/10/17 1398/10/17
صفحه 1 از 54