کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7706348 استعلام قیمت خرید پروژکتور 200 وات استان زنجان 1402/12/05 1402/12/09
7705771 استعلام قیمت درخواست خرید گوی نورانی جهت نصب در سطح شهرداری استان زنجان 1402/12/05 1402/12/09
7704195 استعلام قیمت درخواست خرید الکترو پمپ و متعلقات استان زنجان 1402/12/05 1402/12/09
7703379 استعلام قیمت تهیه و تحویل سنگ ابری کریستال استان زنجان 1402/12/04 1402/12/07
7703272 استعلام قیمت خرید دوربین و متعلقات استان زنجان 1402/12/04 1402/12/08
7700416 استعلام قیمت چراغ دفنی استان زنجان 1402/12/03 1402/12/08
7697498 استعلام قیمت درخواست خرید جدول بتنی پرسی جهت استفاده در سطح شهرداری استان زنجان 1402/12/02 1402/12/07
7696929 استعلام قیمت اجاره کامیون کمپرسی 6 چرخ جهت حمل و تخلیه مخلوط و آسفالت جهت استفاده در سطح شهرداری استان زنجان 1402/12/02 1402/12/07
7696716 استعلام قیمت اجاره جرثقیل استان زنجان 1402/12/02 1402/12/07
7696582 استعلام قیمت درخواست خرید جدول بتنی پرسی استان زنجان 1402/12/02 1402/12/07
7695921 استعلام قیمت طراحی شبکه دیجیتال رادیویی و ارائه طرح توسعه ایستگاه های تکرارکننده و ثابت و اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور استان زنجان 1402/12/02 1402/12/07
7695545 استعلام قیمت درختچه پیچک مکزیکی استان زنجان 1402/12/02 1402/12/07
7693493 استعلام قیمت خاکبرداری (حفاری و دپو) ، بارگیری ، حمل و تخلیه خاک ، مخلوط و نخاله استان زنجان 1402/12/01 1402/12/05
7693436 استعلام قیمت نهال توت کاکوزا استان زنجان 1402/12/01 1402/12/05
7690861 استعلام قیمت سنگدال طبق مشخصات فرم پیوستی استان زنجان 1402/12/01 1402/12/05
7689811 استعلام قیمت درختچه پیچک مکزیکی استان زنجان 1402/12/01 1402/12/07
7687006 استعلام قیمت تخریب پلاک ثبتی 3713/53 استان زنجان 1402/11/30 1402/12/03
7686992 استعلام قیمت تخریب و آماده سازی محوطه استان زنجان 1402/11/30 1402/12/03
7685532 استعلام قیمت تکمیل عملیات عمرانی آبنماهای مجموعه فرهنگی کارخانه کبریت استان زنجان 1402/11/30 1402/12/03
7677805 استعلام قیمت خرید دوربین و متعلقات استان زنجان 1402/11/28 1402/12/01
صفحه 1 از 196