مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
دستگاه dr6000 آّب مقطرگیری 2بار تقطیر 1398/04/03 1398/04/03
مسدود کردن کانال های فرعی 1398/04/03 1398/04/05
خرید نوار تیپ جهت 3 هکتار سبزی و صیفی 1398/04/03 1398/04/03
ساخت آبشخوار دام (خرید مالح و ساخت) 4 متری به تعداد 72 دستگاه 1398/04/03 1398/04/10
تکمیل کانال انتقال آب 1398/04/03 1398/04/04
دستگاه های اندازه گیری الکتریکی 1398/04/03 1398/04/04
اجرای عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی آببندان 1398/04/03 1398/04/04
اجرا لایروبی و بهسازی چشمه ها و احداث ابشخور و باز سازی مخازن ذخیره اب در مناطق حفاظت شده استان 1398/04/03 1398/04/06
مرمت و لایروبی قنات روستا 1398/04/03 1398/04/09
ترازو دیجیتال و دستگاه آب دیونیزه و کلر سنج دیجیتال و ... 1398/04/03 1398/04/04
صفحه 8 از 3291