مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : طراحی و پشتیبانی نرم افزار شاخص قیمت تولید کننده 1398/12/25 1398/12/25
استعلام بها جهت : بازمهندسی و سازماندهی بانک اطلاعاتی سرشماری های کشاورزی به منظور یکپارچه سازی مناب... 1398/12/25 1398/12/25
استعلام بها جهت : پشتیبانی گیری از سیستم ها و بهبود زیر ساخت مجازی سازی مرکز داده 1398/12/25 1398/12/25
همکاری در اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار،تهیه و تحلیل جداول استخراجی نتایج فصلی و سالانه طرح و محاسب... 1398/12/25 1398/12/25
تهیه حساب های ملی فصلی 1398/12/25 1398/12/25
انجام محاسبات مربوط به بخش دولت، بررسی و انجام اصلاحات آن 1398/12/25 1398/12/25
انجام محاسبات مربوط به بخش های زراعت و باغداری گروه کشاورزی و زیر بخش‌های مربوطه 1398/12/25 1398/12/25
انجام محاسبات مربوط حساب‌های منطقه ای گروه کشاورزی و زیر بخش‌های آن، بررسی و انجام اصلاحات آن 1398/12/25 1398/12/25
بررسی و گردآوری آمارهای ثبتی مورد نیاز تهیه حساب‌های منطقه‌ای و طراحی پرسشنامه‌های مورد نیاز 1398/12/25 1398/12/25
خدمات مهندسی، نظارت و مشاوره نقشه برداری و زیرساخت اطلاعات مکانی مدرن سازی نظام آماری 1398/12/25 1398/12/25
صفحه 4 از 50