مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازسازی و به سازی طبقه منفی 2 زیر زمین 1398/12/27 1398/12/27
کمک کارشناس طرح های نمونه ای 1398/12/27 1398/12/27
طراحی طرح های نمونه گیری آمارگیری های کشاورزی 1398/12/27 1398/12/27
همکاری در اجرای فصلی طرح آمارگیری نیروی کار،تهیه و تحلیل خلاصه نتایج ، نشریه و جداول استخراجی طرح و... 1398/12/27 1398/12/27
استعلام بها جهت : پشتیبانی گیری از سیستم ها و بهبود زیر ساخت مجازی سازی مرکز داده 1398/12/27 1398/12/27
بررسی و گردآوری آمارهای ثبتی مورد نیاز تهیه حساب‌های منطقه‌ای و طراحی پرسشنامه‌های مورد نیاز 1398/12/27 1398/12/27
پشتیبانی و راهبری رایانه های کاربران مرکز آمار توسط سیستم سنتر 1398/12/27 1398/12/27
استعلام بها جهت : پشتیبانی سیستم های مانیتورینگ و تجهیزات شبکه 1398/12/27 1398/12/27
استعلام بها جهت : تدوین طرح موضوعی اجرای آمارگیری و محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی 1398/12/26 1398/12/26
مشارکت در اجرای عملیات فرابری داده های 2 طرح خانواری سال 1399 1398/12/26 1398/12/26
صفحه 2 از 50