مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری 1398/09/12 1398/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/09/12 1398/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/09/12 1398/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی جلوگیری از ورود سیلاب به فرونشست زمین در روستای دیندارلو فسا 1398/09/12 1398/09/18
اجرای عملیات لوله گذاری کوچه به همراه منشعبات 1398/09/12 رجوع به آگهی
اجرای عملیات توسعه شبکه تاسیسات آبرسانی فضای سبز جنگل کاری کوه 1398/09/12 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی جلوگیری از ورود سیلاب به فرونشست زمین 1398/09/12 رجوع به آگهی
اجرای عملیات احداث شبکه فرعی آبیاری 1398/09/12 1398/09/16
واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان 1398/09/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب ناحیه C شهر فیروزآباد 1398/09/12 1398/09/23
صفحه 3 از 914