مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت روستاهای تحت پوشش- عملیات احداث مخزن بتنی - خرید و لوله... 1398/09/09 1398/09/11
خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب مربوطه به همراه وصول درآمد حاصل از آن 1398/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شامل کلیه تاسیسات مکانیکی، برقی، نظارت محو... 1398/09/09 1398/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه گیاه زار شهرستان شیراز 1398/09/07 1398/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/09/07 1398/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/09/07 1398/09/12
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت روستاهای تحت پوشش -- خرید و لوله گذاری 1398/09/07 1398/09/12
نمونه برداری آزمایشگاهی 1398/09/06 1398/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/09/06 1398/09/11
اجرای عملیات ساخت منبع بتنی 1398/09/06 1398/09/11
صفحه 4 از 913