مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه مشارکتی شهرک کوثر شیراز 1398/09/24 1398/09/30
برگزاری اجرای پروژه های مشارکتی (مسکونی - تجاری ـ مسکونی) در قالب مشارکت در ساخت 1398/09/18 1398/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای باند دوم محور یاسوج – سپیدان 1398/09/07 1398/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تکمیلی محور 1398/09/07 1398/09/17
بهسازی محور - عملیات تکمیلی محور - باند دوم محور 1398/09/06 1398/09/17
اجرای پروژه عملیات تکمیلی محور (اصلاح گردنه 1398/09/05 1398/09/12
بهسازی محور و عملیات تکمیلی محور و باند دوم محور 1398/09/05 1398/09/17
اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی اسکلت بیمارستان 320 تخت‌خوابی تأمین اجتماعی 1398/07/21 رجوع به آگهی
احداث و تکمیل ساختمان پروژه های ملی از جمله مجتمع های فرهنگی و هنری، موزه هنرهای معاصر، کتابخانه مرک... 1398/07/20 رجوع به آگهی
اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی 1398/07/15 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 21