مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت پروژه 48 واحدی 1396/11/11 1396/11/19
واگذاری پروژه احداث مامور سرا در تاسیسات تقویت فشار گاز 1396/11/11 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث مامورسرا در تاسیسات تقویت فشار گاز 1396/11/07 رجوع به آگهی
شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای طرح ارتقا مدول اول ساخت مدول دوم تصفیه خانه و توسعه تاسیسات و تکمیل شب... 1396/11/03 1396/11/11
مشارکت در ساخت پروژه های ساختمانی 1396/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای تعمیرات اساسی اسکله دو منظوره 1396/10/30 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی پیمانکار برای ساخت و تکمیل مجتمع مسکونی 380 واحدی سعدی 1396/10/24 1396/10/28
واگذاری اجرای تعمیرات اساسی اسکله دو منظوره 1396/10/24 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی اجرای تعمیرات اساسی اسکله دومنظوره 1396/10/23 رجوع به آگهی
اجرای کامل یک پروژه تجاری با زیربنای حدود 2000 مترمربع در 4 طبقه (زیرزمین، همکف، اول و دوم) به صورت... 1396/10/13 1396/10/23
صفحه 9 از 16