مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی، تامین تجهیزات و ساخت دو مدول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/05/27 رجوع به آگهی
زیرسازی قطعه 1397/05/10 رجوع به آگهی
عملیات زیرسازی قطعه 10 الف راه آهن 1397/05/08 1397/05/20
واگذاری عملیات زیرسازی قطعه 10 - ب راه آهن 1397/05/08 1397/05/20
عملیات تکمیلی قطعه 3/ب باند دوم بزرگراه 1397/05/06 1397/05/10
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاری و اجرا -شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار برای پروژه ها 1397/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تکمیل احداث بزرگراه و باند دوم محور 1397/04/10 1397/04/18
واگذاری احداث و تکمیل پروژه مسکونی 648 واحدی آسمان شیراز در 15 طبقه و زیربنای کل تقریبی 80.000 مترمر... 1397/04/02 1397/04/14
واگذاری پروژه احداث تلمبه خانه ها، ایستگاه های بین راهی و ترمینال انتهای خط طرح انتقال نفت خام 1397/03/23 رجوع به آگهی
واگذاری احداث پروژه مسکونی 648 واحدی آسمان شیراز در 15 طبقه و زیربنای کل تقریبی 80.000 مترمربع 1397/03/12 1397/03/23
صفحه 6 از 15