مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : حفر یک حلقه چاه به عمق 200متر با قطر حفاری 14 اینچ و قطر لوله جدار 10 اینچ 1398/11/03 1398/11/06
ساخت ، ارتقا ، تعمیر ، بازسازی و مرمت ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای 1398/11/03 1398/11/07
نقشه برداری و مطالعات احداث و تکمیل کانالهای آبرسانی 1398/11/03 1398/11/03
اجرای قسمتی از شبکه توزیع آب جهت آبرسانی 1398/11/03 1398/11/10
استعلام بها جهت : مطالعه و اجرای پنج مورد دریچه گذاری انهار 1398/11/03 1398/11/07
ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار 1398/11/03 1398/11/07
استعلام بها جهت : احداث بند انحرافی آب، سردهنه سازی و دریچه گذاری انهار 1398/11/03 1398/11/07
انجام عملیات تخریب ، بازسازی و افزایش فضای اداری تلفیق آن با سرایرداری 1398/11/03 1398/11/12
عملیات اجرای لوله گذاری خطوط انتقال و تجهیز و احداث مخزن زمینی پمپاژی پروژه 1398/11/03 1398/11/06
اندازه گیری عوامل زیان آور کار 1398/11/02 1398/11/03
صفحه 4 از 3376