کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7820619 مناقصه واگذاری تجمیعی امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستانها استان البرز 1403/01/20 1403/01/26
7820434 مناقصه خرید و تحویل تجهیزات برقی مورد نیاز باغ استان البرز 1403/01/20 1403/02/13
7820429 مناقصه خرید پمپ و الکتروموتور مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ و چاه های تامین آب کشاورزی استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1403/01/20 1403/01/25
7820245 مناقصه خرید تجهیزات شبکه (سرور، ذخیره ساز- فایروال) استان البرز 1403/01/20 رجوع به آگهی
7820242 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور نظافت و خدمات پشتیبانی و متصدی گری ثبت خدمات بالینی کلیه واحدهای تابعه دانشگاه استان البرز 1403/01/20 1403/01/26
7820227 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بسته نرم افزاری آنتی ویروس ستاد دانشگاه استان البرز 1403/01/20 1403/01/26
7820226 مناقصه واگذاری امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستانها استان البرز 1403/01/20 1403/01/26
7820205 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تجمیعی مدیریت نگهداری ، راهبری و نگهداشت و تعمیرات تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی کلییه مراکز استان البرز 1403/01/20 1403/01/26
7820203 مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی طرح حفاظت هوشمند ستاد دانشگاه استان البرز 1403/01/20 1403/01/26
7819037 مناقصه جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت معابر روستا استان البرز 1403/01/20 1403/02/02
7818678 مناقصه تکمیل پروژه آبیاری تحت فشار کلاسیک ثابت اراضی کشاورزی به متراژ حدود 150 هکتار پیرامون زندان قزلحصار و ندامتگاه مرکزی استان البرز 1403/01/20 رجوع به آگهی
7818549 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه شامل: اجرای طرح تامین برق - اجرای طرح جابجایی پست زمینی استان البرز 1403/01/20 1403/01/28
7818425 مناقصه خرید خدمات مشاور کارفرما در پروژه سامانه یکپارچه سازی و هوشمندسازی حمل و نقل (BIS) استان البرز 1403/01/20 1403/01/28
7818110 مناقصه تعویض علمک های پوسیده،جابجایی و جمع آموری انشعابات ناایمن و حادثه ساز در سطح استان استان البرز 1403/01/20 1403/01/21
7818020 مناقصه ارائه خدمات مشاور فنی و تخصصی و پشتیبانی مدیریت مهندسی استان البرز 1403/01/20 رجوع به آگهی
7818015 مناقصه خرید لوله فولادی 12 اینچ استان البرز 1403/01/20 1403/01/21
7817972 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل تجهیزات برقی استان البرز 1403/01/20 1403/02/13
7817927 مناقصه تعویض مهره ماسوره قدیمی و نصب مهره ماسوره چرخشی استان البرز 1403/01/20 1403/01/21
7817914 مناقصه ارائه خدمات تعمیرات بهره برداری استان البرز 1403/01/20 1403/01/21
7817911 مناقصه ارائه خدمات نگهداشت بهره برداری استان البرز 1403/01/20 1403/02/21
صفحه 12 از 2300