مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Provision of Car Rental Services to all locations where IRC offices are. 1398/10/07 رجوع به آگهی
International Travel Fair 1398/10/07 رجوع به آگهی
Cleaning of utensils & other services 1398/10/07 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکتهای حمل و نقل جهت حمل مواد معدنی کلینکر 1398/10/05 رجوع به آگهی
Event Management Service and Branding items 1398/10/07 رجوع به آگهی
Cleaning and pest control services 1398/10/05 رجوع به آگهی
Allotment of pre-fabricated food stalls 1398/10/04 رجوع به آگهی
Designing, Execution and Supervision/ management of arrangements/ activities and ancillary services... 1398/10/04 رجوع به آگهی
Vocational Training 1398/10/04 رجوع به آگهی
Money Facilitator Service 1398/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 113