مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply Covering Seals for 38" and 48" Door Closures 1398/02/02 1398/02/31
Development of Main Entrance Check Point South 1398/01/26 1398/02/09
Security Operations Centre (SOC) Services 1398/01/25 1398/02/16
Repair/Renovation of Project Office Building, Electrical Re-wiring, Construction of Toilet , Purcha... 1398/01/21 1398/02/10
Supply Covering Seals for 38" and 48" Door Closures 1398/01/17 1398/01/26
خرید و تحویل ، نصب و راه اندازی تجهیزات کنترل و بازرسی کالا و مسافر ترمینال مسافری 1397/12/28 1398/01/07
خرید تجهیزات سامانه کنترل دسترسی access control و لایسنس های مربوطه و نصب و راه اندازی آن 1397/12/27 رجوع به آگهی
خرید و تحویل ، نصب و راه اندازی تجهیزات کنترل و بازرسی کالا و مسافر ترمینال مسافری 1397/12/27 1398/01/07
خرید تجهیزات سامانه کنترل دسترسی ( access control ) و لایسنس های مربوطه و نصب و راه اندازی آن 1397/12/27 رجوع به آگهی
خرید و تحویل، نصب و راه اندازی تجهیزات کنترل و بازرسی کالا و مسافرت ترمینال مسافری 1397/12/27 1398/01/07
صفحه 1 از 154