مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجهیزات جهت مدارس سطح استان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز جهت هنرستان های مدارس سطح استان 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه ساخت و تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی 1400/02/02
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز جهت هنرستان های مدارس سطح استان 1400/02/01
مناقصه خرید تجهیزات جهت مدارس 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز جهت هنرستانها 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه خرید تجهیزات 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بخشی از تجهیزات مدرسه 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه تهیه تجهیزات اداری و حمل تا محل تحویل و تخلیه در محل 1400/01/29
مناقصه خرید تجهیزات میز صندل دانش آموزی متصل یک نفره ابتدایی 1 و میز معلم طرح خاص و کتابخانه درب شیشه ای 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه تجهیزات کلاسی 1400/01/29
مناقصه خرید تجهیزات جهت مدارس 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی شرکت درمناقصه خرید تجهیزات رایانه ای مدارس 1400/01/30
مناقصه رایانه-کپی-پرینتر-ویدئوپروژکتور-برد هوشمند-دوربین عکاسی و .... 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه خرید تجهیزات اداری 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب (200 کامپیوتر با متعلقات) 1400/01/26
مناقصه طرح تشکیل پایگاههای هنر معلولین در مناطق روستایی 1400/01/23
مناقصه خرید کامپیوتر با متعلقات 1400/01/21 1400/01/26
صفحه 1 از 175