مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازسازی دیوار حفاظتی - اجرای آسفالت راههای دسترسی مجتمع خدمات رفاهی- روکش آسفالت کلیه محورها- احداث... 1398/12/06 1398/12/13
Construction of Retaining Wall , Rehabilitation of Pedestrian Steel Bridge , Widening/ Improvement o... 1398/12/06 رجوع به آگهی
اجرای احداث پل عابر پیاده 1398/12/05 رجوع به آگهی
Conceptualizing, designing and construction of Ministry of Tourism’s Pavilion 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های هوشمند سازی سه تقاطع ـ خرید لوازم ترافیکی مورد نیاز پروژه های نگهداشت ترافیکی ـ سا... 1398/12/04 رجوع به آگهی
سامان دهی محوطه شمالی - پیاده روسازی بلوار - احداث سرویس بهداشتی باغ گلها - احداث پل هوایی عابر پیا... 1398/12/03 رجوع به آگهی
اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی جهت احداث پل عابر پیاده بولوار 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات حمل و نصب پل هوایی 1398/12/03 رجوع به آگهی
احداث دو دستگاه پل عابر در محور 1398/12/03 1398/12/06
عملیات تکمیل ساخت و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده بصورت تیر و ورق با پنج ستون میانی 1398/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 385