مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تولید و پخش برنامه مستند تلویزیونی کوتاه ( رونق تولید، جوان کار آفرین) 1400/01/24
مناقصه Video on Televisions 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه Digital Media Professional Services on Call-Off Basis for Three (3) Years with an option to extend up to 1 year 1400/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه Production of 3D Animations Series for Siraj Season 4 1400/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه چهارمین فراخوان طرح تولید محتوا و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه ای 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه broadcasting the TV networks 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه پذیرش, جذب و زمان های پخش آگهی های بازرگانی بومی شبکه های رادیویی و تلویزیونی 1400/01/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای پایش ، آمایش و فرآوری محتوا 1399/12/28
مناقصه پایش ، آمایش و فرآوری محتوا برای 18 شبکه تلویزیونی ملی ، 33 شبکه تلویزیونی استانی ، 14 شبکه رادیویی سراسری و 5 شبکه ماهواره ای 1399/12/27 1399/12/28
مناقصه پایش ، آمایش و فرآوری محتوا برای 18 شبکه تلویزیونی ملی ، 33 شبکه تلویزیونی استانی ، 14 شبکه رادیویی سراسری و 5 شبکه ماهواره ای 1399/12/26 1399/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تولید و پخش برنامه مستند تلویزیونی کوتاه ( رونق تولید، جوان کار آفرین) 1399/12/23
مناقصه پایش، آمایش و فرآوری محتوا برای 18 شبکه تلویزیونی ملی، 33 شبکه تلویزیونی استانی ، 14 شبکه رادیویی سراسری و 5 شبکه ماهواره ای 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای پایش ، آمایش و فرآوری محتوا 1399/12/13
مناقصه انجام خدمات فنی مهندسی و تعمیرات ترانسفورماتور 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه پایش، آمایش و فرآوری محتوا برای 18 شبکه تلویزیونی ملی، 33 شبکه تلویزیونی استانی ، 14 شبکه رادیویی سراسری و 5 شبکه ماهواره ای 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات راهبری و پشتیبانی سرویس های زیرساختی Active Patch Management, Directory و سرویس های وابسته 1399/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه PROVISION OF PHOTOGRAPHY AND VIDEOGRAPHY SERVICES FOR UNHCR IN IRAQ 1399/11/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری 1399/11/11 رجوع به آگهی
مناقصه Radio Broadcast Message 1399/11/09 رجوع به آگهی
مناقصه REQUEST FOR PROPOSAL FOR PROVISION OF ONLINE MARKETING CAMPAIGN SERVICES FOR CONVERSION AND BOOKING 1399/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27