مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه ، تامین و اجرای ایزوگام مدارس 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، تامین و اجرای ایزوگام مدارس 1400/02/06
مناقصه خرید و اجرای عایق پیش ساخته رطوبتی (ایزوگام) 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه تهیه و نصب ایزوگام جهت سقف کمپرسورخانه واحد گاز 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه واجرای عایق پیش ساخته رطوبتی (ایزوگام) استاندارد 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تهیه و حمل کلیه تجهیزات مورد نیاز پوشش سازه غشایی و نصب و اجرای کامل آن در ایستگاه قطار برقی 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه خرید و حمل و نصب عایق پیش ساخته رطوبتی (ایزوگام) 1400/02/02
مناقصه ساخت قطعات چوبی و چوبگرد 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه سفت کاری بلوک 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه واجرای عایق پیش ساخته رطوبتی (ایزوگام) استاندارد 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و اجرای عایق پیش ساخته رطوبتی(ایزوگام) 1400/01/31
مناقصه تهیه واجرای عایق پیش ساخته رطوبتی (ایزوگام) 1400/01/25 1400/01/31
مناقصه خرید گسگت تفلونی 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین قیر جهت اجرای عایق رطوبتی مصرفی - تامین قیر جهت اجرای آسفالت مصرفی 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عایق قیرگونی سرویسهای بهداشتی و تراسهای پروژه 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین قیر جهت اجرای عایق رطوبتی مصرفی جهت مدارس 1400/01/26
مناقصه تامین قیر جهت اجرای عایق رطوبتی مصرفی جهت مدارس استان - تامین قیر جهت اجرای آسفالت مصرفی جهت مدارس استان 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و اجرای ایزوگام 1400/01/18 1400/01/23
مناقصه خرید، نصب و اجرای ایزوگام جهت مدارس سطح استان خراسان شمالی 1400/01/23
مناقصه واگذاری فعالیت فیلامنت و عاقیکاری 1400/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 87