کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7867769 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از پروژه عمرانی شامل اجرای وال پست و دیوارچینی طبقه اول، طبقه دوم، خرپشته، جان پناه و جان پناه طبقه همکف، شیب بن استان هرمزگان 1403/02/01 1403/02/05
7864701 مناقصه انجام عملیات نصب ایزوگام بر روی سطوح صاف و شیب دار در تعدادی از منازل سازمانی استان مرکزی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7842433 مناقصه انجام عملیات نصب ایزوگام بر روی سطوح صاف و شیب دار در تعدادی از منازل سازمانی شرکت استان مرکزی 1403/01/28 1403/02/08
7825454 مناقصه شناسایی پیمانکار - فعالیت های تهیه مصالح و اجرای ایزوگام درجه یک مخصوص مناطق استان کرمان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7822937 مناقصه 56 عنوان مناقصه شامل: فلوفرمینگ قطعه به کدهای 23590021 - 23590027 به تعداد 10/000 عدد - پوشش دهی گالوانیزه و کروماته زرد - عایق کاری به تعداد 1 عدد - خرید 50 عدد کانتینر و ... استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7813064 مناقصه بازسازی خسارت ناشی از زلزله و تعمیرات ساختمان ها استان آذربایجان غربی 1403/01/19 رجوع به آگهی
7804230 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه شامل: ا. تأمین متریال و اجرای عایق رطوبتی سقف انبارهای محصول و سوله انبار قطعات و سوله کیسه و دیواره آسانسور گرانول- خرید کیسه تک لایه لمینت جهت بسته بندی اوره استان بوشهر 1403/01/15 رجوع به آگهی
7803771 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه شامل: ا. تأمین متریال و اجرای عایق رطوبتی سقف انبارهای محصول و سوله انبار قطعات و سوله کیسه و دیواره آسانسور گرانول- خرید کیسه تک لایه لمینت جهت بسته بندی اوره استان بوشهر 1403/01/15 رجوع به آگهی
7791250 مناقصه خرید ، حمل و نصب و اجرای ایزوگام جهت مدارس سطح استان - تکمیل آموزشگاه 18 کلاسه - احداث آموزشگاه 6 کلاسه ابتدایی - احداث دبیرستان 8 کلاسه استان خراسان شمالی 1402/12/28 1403/01/09
7787888 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه شامل: تأمین متریال و اجرای عایق رطوبتی سقف انبارهای محصول و سوله انبار قطعات و سوله کیسه و دیواره آسانسور گرانول-خرید کیسه تک لایه لمینت جهت بسته بندی اوره استان بوشهر 1402/12/27 رجوع به آگهی
7787308 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید، حمل، نصب و اجرای ایزوگام جهت مدارس سطح استان خراسان شمالی استان خراسان شمالی 1402/12/26 1403/01/09
7786439 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : تهیه و اجرای ایزوگام جهت مدارس - بازسازی مدرسه استان فارس 1402/12/26 1402/12/28
7783692 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایزوگام و آسفالت مدارس شهرستان استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/24 1403/01/07
7783635 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایزوگام و آسفالت مدارس استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/24 1403/01/07
7783634 مناقصه اجرای ایزوگام و آسفالت مدارس شهرستان استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/24 1403/01/07
7783633 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایزوگام و آسفالت مدارس شهرستان اردل و کیار استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/24 1403/01/07
7783632 مناقصه اجرای ایزوگام و آسفالت مدارس استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/24 1403/01/07
7779728 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و اجرای ایزوگام جهت مدارس در سطح استان استان فارس 1402/12/23 1402/12/28
7779645 مناقصه 5 ردیف مناقصه : اجرای ایزوگام و آسفالت مدارس استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/23 1403/01/07
7779248 مناقصه خرید ، حمل و نصب و اجرای ایزوگام جهت مدارس سطح استان - تکمیل آموزشگاه 18 کلاسه احداث دبیرستان 8 کلاسه- احداث آموزشگاه 6 کلاسه ابتدایی استان خراسان شمالی 1402/12/23 1403/01/09
صفحه 1 از 136