کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7818200 مناقصه تهیه و چاپ ده میلیون برگ فرم نمونه 1474 استان تهران 1403/01/20 1403/01/28
7816127 مناقصه خرید 8500 کیلوگرم کاغذ خام تمبر مورد نیاز استان تهران 1403/01/19 1403/01/21
7814680 مناقصه تامین ملزومات تولید شرکت استان گلستان 1403/01/19 1403/02/02
7814339 مناقصه خرید مقدار 3000 تن انواع آخال (شهری درجه یک، فروشگاهی و دم قیچی) استان گیلان 1403/01/19 1403/01/28
7811352 مناقصه خرید 8500 کیلوگرم کاغذ خام تمبر استان تهران 1403/01/18 1403/01/21
7811147 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8500 کیلوگرم کاغذ خام تمبر مورد نیاز شرکت ملی پست استان تهران 1403/01/18 1403/01/21
7809424 مناقصه تهیه و چاپ ده میلیون برگ فرم نمونه 1474 استان تهران 1403/01/18 1403/01/28
7776978 مناقصه تامین مواد اولیه کارتن سازی و سینگل استان تهران 1402/12/22 رجوع به آگهی
7772729 مناقصه خرید فرم بانکی نمونه 274» خودیه تیراژ 10/000کارنه استان تهران 1402/12/21 1402/12/24
7761981 مناقصه خرید1000 تن جامبو رول کاغذ حرارتی استان تهران 1402/12/19 1402/12/24
7761869 مناقصه خرید1000 تن جامبو رول کاغذ حرارتی استان تهران 1402/12/19 1402/12/24
7756987 مناقصه Supply, Packaging and Distribution of Stationary Supplies کشور عراق 1402/12/16 رجوع به آگهی
7756714 مناقصه خرید فرم بانکی، نمونه «150/ج» به تیراژ - 5000 کارنه استان تهران 1402/12/16 رجوع به آگهی
7751632 مناقصه خرید مقدر 3000 تن انواع آخال (شهری درجه یک ، فروشگاهی و دم قیچی) استان گیلان 1402/12/15 1402/12/23
7751016 مناقصه تدارک مواد اولیه غیرتوتونی استان تهران 1402/12/15 1402/12/22
7745823 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای خرید عمده اقلام عمومی به شماره 0034273 کاغذ A4 استان خوزستان 1402/12/14 1402/12/23
7743839 مناقصه کاغذ A4 استان خوزستان 1402/12/13 1402/12/23
7743334 مناقصه خرید 8500 کیلو کاغذ خام تمبر مورد نیاز شرکت ملی پست استان تهران 1402/12/13 1402/12/15
7742623 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8500 کیلوگرم کاغذ خام تمبر مورد نیاز شرکت ملی پست استان تهران 1402/12/13 1402/12/15
7739152 مناقصه کاغذ A4 استان خوزستان 1402/12/12 1402/12/23
صفحه 1 از 256