مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساخت قطعات CEMENT HEAD ADAPTOR 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی ویبرو الکترو موتورهای الک لرزان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کشنده 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه casing 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی تامین کنندگان قطعات و تعمیرات اساسی سه دستگاه موتور کاترپیلار 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات پمپ گِل دستگاه حفاری 1400/01/29 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات پمپ گل نشنال 1400/01/29 1400/02/06
مناقصه قطعات پمپ دیزل 1400/01/29 1400/02/06
مناقصه خرید مربوط به CASING - BLANK LINERS 1400/01/29 1400/02/08
مناقصه خرید stripper rubber 1400/01/28 1400/02/08
مناقصه تامین کشنده 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه قطعات و تعمیرات اساسی سه دستگاه موتور کاترپیلار 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی تامین کنندگان قطعات و تعمیرات اساسی سه دستگاه موتور کاترپیلار 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید شن و ماسه ، اجاره پمپ دکل و حمل شن و ماسه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید Instrument Pipe Tube Fittings -Chock Valve -Whcpand Hpu -Pressure Vessels -Storage Tanks و .... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه نمک گل حفاری 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کشنده 1400/01/28 1400/02/11
مناقصه Provision of Directional Drilling Services 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید نشاسته سبز 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید CASING 1400/01/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 439