کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7857446 مناقصه TUBING HANGER CAMERO TYPE FBB استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7854128 مناقصه Purchase of material and technical resources کشور ترکمنستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853988 مناقصه Purchase of materials and equipment کشور ترکمنستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853567 مناقصه افزایه های سیمان حفاری استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7842915 مناقصه خرید CASING SCRAPER استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7841614 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین تجهیزات نمودارگیری در چاههای cased hole استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7839487 مناقصه واگذاری تعمیرات و بازسازی 40 عدد در پوش فورانگیر حلقوی استان خوزستان 1403/01/27 1403/02/05
7837464 مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکتهای فعال در هر یک از حوزه های ذیل الذکر جهت ارائه خدمات سرویسهای حفاری استان خوزستان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7836161 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و بازسازی 40 عدد درپوش فورانگیر حلقوی استان خوزستان 1403/01/27 1403/02/05
7834663 مناقصه تعمیرات و بازسازی 40 عدد درپوش فورانگیر حلقوی استان خوزستان 1403/01/26 1403/02/05
7834355 مناقصه واگذاری تعمیرات و بازسازی 40 عدد در پوش فورانگیر حلقوی استان خوزستان 1403/01/26 1403/02/05
7833708 مناقصه TUBING HANGER CAMERO TYPE FBB 29 PPF W 9-5/8 IN OD SLICK NECK NECK W 6-5/16 IN استان خوزستان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7832139 مناقصه DOWN HOLE STRING استان خوزستان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7832110 مناقصه DOWN HOLE STRING استان خوزستان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7830546 مناقصه تامین دکل حفاری دریایی 300 فوتی استان تهران 1403/01/25 1403/01/28
7829259 مناقصه خرید خدمات نصب و لهد سرچاهی نفت تایپ CH و VH استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7826658 مناقصه حفر 15 حلقه چاه پایش گمانه به قطر 6 اینچ و لوله گذاری استان ایلام 1403/01/21 1403/01/29
7826541 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 1402/075/اف تامین دکل حفاری دریایی 300 فوتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران استان تهران 1403/01/21 1403/01/28
7825380 مناقصه تامین دکل حفاری دریایی 300 فوتی استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7824039 مناقصه خرید سه دستگاه شیر ایمنی درون چاهی استان خراسان رضوی 1403/01/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 755