مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید یک دستگاه High Pressure Diesel Engine WaterJet 1400/09/17 1400/10/01
مناقصه خرید چرخ دنده GEAR 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای خرید عمده اقلام حفاری ساخت داخل به شماره 9940022 1400/09/17 1400/09/27
مناقصه خرید ماشین آلات استخراج معدنی شامل تعداد ۷ دستگاه شاول، دستگاه در بل حفاری و ۶ دستگاه بولدوزر 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید: 1. لنت ترمز دراورکس 2. چرخ دنده GEAR 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه لنت ترمز دراورکس ـ چرخ دنده GEAR 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه دستگاه گرد کن ورق هیدرولیکی ( نورد) 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه Hiring of ROV Equipment and Services for undertaking the drill-support activities on board drillship Sagar Vijay for three years. 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه Procurement of Premium Sand Screen 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه Establishment of New Tube Well 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه EMSCO TRIPLEX MUD PUMP 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه خرید عمده اقلام حفاری 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی FORMATION TESTER FOR WEGGING OPERATION, 43-22-9603848106 1400/09/16 1400/09/25
مناقصه خرید مربوط به p/f emesco triplex mud pump 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای P/F: SJ DRAWWORKS 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه P/F: HYDRRALIFT TOP DRIVE- 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه P/F:SICHUAN HONGHUA DRAWWORKS- 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای P/F:HAILAN MEASURING WHILE DRILLING MWD 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه خرید حفاری مغزه گیری 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین ماشین آلات استخراج معدنی شامل تعداد ۵ دستگاه شاول ، ۵ دستگاه دریل حفاری و ۶ دستگاه بولدوزر 1400/09/16 1400/09/24
صفحه 1 از 538