مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و اجرای سازه جرثقیل 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث ایستگاه بالابر شهرک 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه اجاره یک دستگاه جک-آپ بارج سه/چهار پایه دریایی مسکونی و تعمیراتی جرثقیل دار 1400/01/25 1400/02/01
مناقصه خرید بالابر هیدرولیکی تلسکوپی -جیب بوم آتش نشانی 1400/01/31
مناقصه اجاره یک دستگاه جک آپ بارج سه/چهار پایه دریایی مسکونی و تعمیراتی جرثقیل 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیزات مورد نیاز تخلیه و بارگیری انبار مرکز توزیع 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره یک دستگاه جک آپ بارج سه/چهار پایه دریایی مسکونی و تعمیراتی جرثقیل 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بالابر هیدرولیکی تلسکوپی 1400/01/23 1400/01/31
مناقصه طراحی، خرید ، بسته بندی و حمل و نصب ( با انجام عملیات زیرسازی) سیستم بالابر ( کلایمر مورد نیاز نمای بلوک E 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، خرید، بسته بندی و حمل و نصب سیستم بالابر از نوع روف کار 1400/01/23
مناقصه طراحی، خرید، بسته بندی و حمل و نصب (با انجام عملیات زیرسازی) سیستم بالابر( کلایمر) از نوع روف کار مورد نیاز نمای بلوک E پروژه باغ موزه 1400/01/21 1400/01/23
مناقصه سرویس نگهداری و تعمیر یک دستگاه آسانسور باری 1400/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیزات مورد نیاز تخلیه و بارگیری انبار مرکز 1400/01/15 رجوع به آگهی
مناقصه Extension of Mannar Wind Power Project Capacity Enhancement of Mannar Wind Power Project – Phase 1 of 20 MW with Additional 06 WTGs in Mannar Island of Sri Lanka 1400/01/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث ایستگاه بالابر شهرک 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث ایستگاه بالابر 1400/01/11
مناقصه خرید بالابر هیدرولیکی تلسکوپی 26 متری - جیب بوم آتش نشانی 26 متری نصب روی شاسی بنز 1924 1399/12/26 1400/01/15
مناقصه خرید یک دستگاه بالابر 17 متری تلسکوپی خط گرم 1399/12/25 1400/01/08
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث ایستگاه بالابر شهرک 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بالابر هیدرولیکی تلسکوپی 26 متری-جیب بوم آتش نشانی 26 متری نصب روی شاسی بنز 1924 1400/01/05
صفحه 1 از 84