مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Cancelling Of Tender Rehabilitations of Latrine & Bathing Facilities 1398/02/30 1398/03/19
Rehabilitations of Latrine & Bathing Facilities 1398/02/28 1398/03/19
Supply of Cleaning Items 1398/02/21 1398/03/09
Improvements & retrofitting of latrines and showers according to the attached BOQ. 1398/02/10 1398/02/17
خرید زانو پلیکا 45* 4 و زانو پلیکا 45* 6 و سه راه پلیکا 6 و تبدیل پلیکا 4* 6 و شیر یکطرفه پلیکا 4 و... 1398/02/07 رجوع به آگهی
Supply of Bushes for truss bar bracket , Service Table Compelete , Split Pin , Air Pressure rubber w... 1397/12/14 1398/01/06
Supply Flexible Pipe small and large ,Cotter for truss bar hanger pin , Side Door Glass , Commode Li... 1397/12/14 1398/01/06
Supply of Flushing Valve , Window Glasses ,... 1397/12/14 1398/01/05
خرید 2 دستگاه تریلر سرویس بهداشتی با ابعاد 14*3.5 متری 18 چشمه و 2 دستگاه تریلر حمام 14*3*.5 متری 1... 1397/12/07 رجوع به آگهی
خرید 2 دستگاه تریلر سرویس بهداشتی با ابعاد 3.5 ×14 متری 18 چشمه و 2 دستگاه تریلر حمام 3.5×14 متری 10... 1397/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 66