کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7792011 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب 1400 متر مربع ( هزاروچهارصد مترمربع) موکت کف سالن آمفی تآترمرکزی دانشگاه حکیم سبزواری استان خراسان رضوی 1402/12/28 1403/01/07
7645818 مناقصه 13 عنوان مناقصه شامل : باسازه آلومینیومی و چادر ضد اب- باز سازه اسپیس و چادر ضد اب - اجاره نصب و نگهداری و جمع اوری - خرید موکت- تامین تجهیزات مکانیزه و نیروهای خدماتی جهت نظافت نمایشگاه- تامین... استان تهران 1402/11/18 1402/12/01
7589291 مناقصه موکت استان خوزستان 1402/11/07 1402/11/14
7581231 مناقصه 13 عنوان مناقصه شامل برگزاری-سالن های نمایشگاهی با سازه آلومینیومی -اجرای سالنها با سازه اسپیس غرفه بندی مدولار (پانل) نمایشگاهی -غرفه بندی با اسپیس فرم داخل سالن - غرفه بندی با اسپیس فرم در... استان تهران 1402/11/04 1402/11/14
7581049 مناقصه خرید موکت استان خوزستان 1402/11/04 1402/11/14
7571880 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید موکت استان خوزستان 1402/11/02 1402/11/14
7462244 مناقصه خرید موکت استان تهران 1402/10/03 1402/10/11
7419113 مناقصه خرید موکت استان تهران 1402/09/19 رجوع به آگهی
7414207 مناقصه خرید موکت های مورد نیاز در سازه برج و مرکز استان تهران 1402/09/18 رجوع به آگهی
7407796 مناقصه فراخوان نسبت به شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط برای خرید موکتهای مورد نیاز در سازه برج و مرکز همایشهای بین المللی استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7382995 مناقصه خرید 2530 مترمربع موکت ( تولید داخل) استان تهران 1402/09/08 1402/09/18
7305441 مناقصه خرید موکت استان تهران 1402/08/24 1402/09/04
7302454 مناقصه واگذاری برچیدن موکت ،قبلی، تهیه، حمل و نصب موکت تایلی در سالن جلسه طبقه هشتم ساختمان استان تهران 1402/08/23 1402/09/01
7300994 مناقصه واگذاری برچیدن موکت قبلی، تهیه، حمل و نصب موکت تایلی در سالن جلسه استان تهران 1402/08/23 1402/09/01
7299598 مناقصه خرید موکت و واگذاری تعمیر و نگهداری تأسیسات هتل استان فارس 1402/08/22 رجوع به آگهی
7217549 مناقصه خرید قطعات میکانیکی توربین هیتاچی-خرید موکت پالاز استان بوشهر 1402/07/30 رجوع به آگهی
7198140 مناقصه خرید 10000 متر موکت پالاز استان بوشهر 1402/07/24 1402/08/03
7197673 مناقصه خرید قطعات میکانیکی توربین هیتاچی-خرید موکت پالاز استان بوشهر 1402/07/24 1402/08/07
7171064 مناقصه واگذاری موکت پارتیشن بندی غرفه با تجهیز و اسپیس های کنار درب سالن ها استان تهران 1402/07/18 رجوع به آگهی
7045216 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید موکت استان بوشهر 1402/06/22 1402/06/27
صفحه 1 از 21