مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5754128 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فیلتر صنعتی 1401/07/11 1401/07/16
5754125 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سوپر راشینگ رینگ 1401/07/11 1401/07/16
5754051 مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل 1401/07/11 رجوع به آگهی
5754039 مناقصه تعمیرات اساسی 24000 ساعته 2 دستگاه کمپرسور گاز SUMY 1401/07/11 1401/07/23
5754034 مناقصه ساخت واشر فن هوایی 1401/07/11 رجوع به آگهی
5754032 مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی 1401/07/11 رجوع به آگهی
5754031 مناقصه خرید فن الکتروموتور 1401/07/11 رجوع به آگهی
5754003 مناقصه خرید ابزار آلات برند FEIN 1401/07/11 رجوع به آگهی
5754000 مناقصه تعمیر اساسی19 دستگاه تجهیزات نمکزدایی 1401/07/11 1401/07/16
5753995 مناقصه تعمیرات اساسی 4 دستگاه کمپرسور گازی 1401/07/11 1401/07/17
5753732 مناقصه عمومی یک مرحله ای شبکه گذاری پراکنده فولادی 4 اینچ 1401/07/11 1401/07/21
5753724 مناقصه تولید کننده Carbon Steel Fittings 1401/07/11 1401/07/18
5753721 مناقصه تولید کننده Gaskets 1401/07/11 1401/07/18
5753720 مناقصه شناسایی تامین کننده / تولید کننده Structural Steel 1401/07/11 1401/07/18
5753719 مناقصه تولید کننده Telecom Cables 1401/07/11 1401/07/18
5753715 مناقصه تولید کننده گاز سنج 1401/07/11 1401/07/18
5753697 مناقصه تامین کننده / تولید کننده Manual Valves 1401/07/11 1401/07/18
5753694 مناقصه تامین کننده / تولید کننده Pipes 1401/07/11 1401/07/18
5753687 مناقصه شناسایی تامین کننده / تولید کننده Subsea Cable وAccessories 1401/07/11 1401/07/18
5753684 مناقصه شناسایی تامین کننده / تولید کننده Deluge System 1401/07/11 1401/07/18
صفحه 1 از 6737