مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجهیزات پایش خوردگی (Corrosion Monitoring) پروژه NGL3200 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید Fuel Purifire Spare Parts 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی سازندگان و تولیدکنندگان داخلی برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مورد نیاز پایانه های نفتی 1400/09/17 1400/10/04
مناقصه خرید تجهیزات پایش خوردگی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه - شرح کالا- FLANGES و - GATE VALVE و ... 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل خطوط لوله مبدل های حرارتی دوم خنک کننده آمین در ردیف های گازی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه ایجاد تاسیسات ذخیره سازی، انتقال و توزیع جهت سیستم جایگزین گاز طبیعی ( SNG، LPG، CNG و ...) 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی مخازن سقف ثابت MB6-MB5 و خطوط لوله مربوطه و تعمیرات اساسی مخازن 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه CAPACITOR 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات پایش خوردگی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین قطعات هیدرولیکی و مکانیکی بازوهای بارگیری و آبندهای هیدرولیکی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه سوخت رسانی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دستگاههای برش بلنک و کاپ جهت تولید کاپ مخازن تحت فشار از ورق برای ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار کاپ 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه شات بلاست بلنک، شات بلاست کاپ یک و شات بلاست کاپ دو جهت تولید کاپ مخازن تحت فشار از ورق برای ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار کاپ 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه به منظور ایجاد تاسیسات Kscco ذخیره سازی ، انتقال و توزیع جهت سیستم جایگزین گاز را می خواهد ماند طبیعی ( CNG، LPG ،SNG و ...) مورد نیاز خود اقدام نماید 1400/09/16 1400/09/29
مناقصه تعمیرات اساسی مخازن سقف ثابت MB6-MB5 و خطوط لوله مربوطه به آن ـ تعمیرات اساسی مخازن شماره 55.62.66 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی مخازن سقف ثابت MB6,MB5 و خطوط لوله مربوط به آن در بندرصادراتی - تعمیرات اساسی مخازن شماره 55،62،66 و خطوط لوله مربوط به آن در بندرصادراتی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه شات بلاست بلنک، شات بلاست کاپ یک و شات بلاست کاپ دو جهت تولید کاپ مخازن تحت فشار از ورق برای ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار کاپ در سال 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دستگاههای برش بلنک و کاپ جهت تولید کاپ مخازن تحت فشار از ورق برای ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار کاپ 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه خرید آهن آلات درب و پنجره سوله ۴ هزار متری و پوشش های فلزی سقف 1400/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 270