مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ماسه سایی و رنگ آمیزی تجهیزات ،ساختارها و خطوط لوله در تأسیسات خشکی 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه آماده سازی سطح و رنگ آمیزی تجهیزات، استراکچرها و لاین ها در اسکله نفتی فولاد 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی مخزن 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه خرید Instrument Pipe Tube Fittings -Chock Valve -Whcpand Hpu -Pressure Vessels -Storage Tanks و .... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه رنگ آمیزی داخل و خارج مخازن 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه اجاره مخزن 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره مخزن 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات ساخت Leg & Bracing جهت هفت دستگاه مخزن کروی 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین اقلام عمومی ساپورت پایپینگ (لوله - نبشی ) BULK MATERIAL FOR PIPING SUPPORT(SPECIAL - URETHANE FOAM BLOCK) 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین افلام عمومی ساپورت (لو Supporting Bulk Materal پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کارهای باقیمانده و تکمیلی مخازن ذخیره 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه فومینگ و کولینگ مخزن 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بشکه فلزی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ظروف فلزی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اداره امور انبارهای نفت بیرجند و مراکز سوختگیری هواپیمایی 1400/01/25 1400/01/31
مناقصه تأمین افلام عمومی ساپورت 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بشکه فلزی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات اجرتی چاپ ورق 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بشکه فلزی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پایدار کننده حرارتی 1400/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 223