مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات تعمیرات پوشش خط لوله 24 اینچ 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تعمیرات پوشش خط لوله ۲۴ اینچ 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تعمیرات پوشش خط لوله 24 اینچ 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات عمرانی به همراه اجرای حفاظ نرده ای بر روی دیوار پیرامونی 1400/09/15 1400/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تعمیرات پوشش خط لوله 24 اینچ مشهد – امام تقیاز کیلومتر 7 تا 64 1400/09/15 1400/09/23
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای SELF HEALING VISCO ELASTIC COATING 1400/09/15 1400/09/27
مناقصه تعمیرات اساسی مخزن نفت آلوده نمکزدایی 1400/09/14 1400/09/28
مناقصه رنگ آمیزی پلی های فاز یک 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه واگذاری عملیات پوشش گالوانیزه گرم اسپول های پیش ساخته 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی و خوردگی خارجی به روش DCVG/CIPS بصورت پراکنده 1400/09/11 1400/09/23
مناقصه واگذاری عملیات پوشش گالوانیزه گرم اسپول های پیش ساخته 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه احداث 5 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین ۶۰۰ بشکه ماده ضدخوردگی واحدهای تقطیر 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه - رنگ آمیزی پلی های فاز یک 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و تأمین ماشین آلات سنگین 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی تجهیزات واحد انیدرید فتالیک 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی و خوردگی خارجی به روش DCVG/CIPS بصورت پراکنده 1400/09/10 1400/09/23
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خطوط لوله انتقال گاز با روش DCVG/CIPS بصورت پراکنده 1400/09/09 1400/09/23
مناقصه پروژه ضخامت سنجی و کنترل خوردگی تجهیزات 1400/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 236