مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات مهندسی جهت انجام طراحی بنیادی و تهیه شرح کار EPC واحد جدید اسید سولفوریک 1397/12/01 1397/12/21
پیاده سازی مدیریت ایمنی فرآیند 1397/12/01 رجوع به آگهی
خدمات نشت یابی تاسیسات گاز و خدمات بازرسی فنی کالا، پروژه های اجرایی و تاسیسات در حال بهره برداری شر... 1397/12/01 رجوع به آگهی
پروژه احداث پایانه نفتی و تاسیسات دریایی 1397/11/30 رجوع به آگهی
خدمات مهندسی مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه 1397/11/30 رجوع به آگهی
Air pollution monitoring station 1397/11/30 1398/01/06
پیکرانی هوشمند خطوط 56 سوم و چهارم سراسری 1397/11/30 1397/12/04
ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی خطوط لوله چهارم و هشتمبا روشهای CIPS ,... 1397/11/29 1397/11/23
واگذاری خدمات ایمنی، بهداشت، محیط زیست و اطفای حریق 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری بازرسی، تست و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق دکل های حفاری 1397/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 756