مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید انکر فلزی نسوز - ترانسفورماتور 33/0.725kv کیلوولت 800 کیلوولت آمپر - راه اندازی سیستم کنترل مرکزی کمپرسور (تامین تابلو 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 130 اصله پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف 1400/09/06 1400/09/08
مناقصه خرید پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف - انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات AB - انواع تابلو عمومی توزیع برق بارانی 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه خرید انکر فلزی نسوز - ترانسفورماتور 33/0.725kv کیلوولت 800 کیلوولت آمپر - راه اندازی سیستم کنترل مرکزی کمپرسور (تامین تابلو 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید 3500 عدد انواع لامپ سدیم و متال هالید - خرید 13500 دستگاه کنتور و 9500 عدد انواع قاب - خرید 137 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات - خرید 24000 متر انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 32 دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات AB ( اصلاح و بهینه روستایی، بند ج تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 ) 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه تکمیل حوضچه های جمع آوری روغن ترانسفورماتورها 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع لامپ سدیم و متال هالید- انواع کنتور و 9500 عدد انواع قاب - انواع ترانسفورماتور کم تلفات - انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه خرید رول برگردان ورق هسته 10 تن 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ترانس پست 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه کنترلر دمان و رطوبت، سنسور شبنم زدگی، هیتر - پالت 2200/350/6 پن کانوایر 1 و 2 - مش کور ورودی تیپ 1 سمت راست vf مش کور ورودی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انکر فلزی نسوز - ترانسفورماتور 33/0.725kv کیلوولت 800 کیلوولت آمپر - سکسیونر 630 آمپر 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۲ دستگاه ترانسفورماتور روغنی هرمتیک 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی ترانس 90 مگاولت آمپر(230/63کیلوولت) پست ازگل 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 137 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات 1400/09/03 1400/09/10
مناقصه خرید انواع تابلو توزیع - خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف - خرید کنتور تکفاز فهام 2 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه تعمیر و بازسازی ترانسفورماتور 90 مگاولت آمپر در پست به همراه تامین قطعات یدکی 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه واگذاری مقاوم سازی ترانسفورماتورهای قدرت، مصرف داخلی و زمین ایستگاه های انتقال و فوق توزیع 1400/09/03 1400/09/02
مناقصه خرید ترانس پست 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ترانس پست شاهکوه 1400/09/02 1400/09/07
صفحه 1 از 406