مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 110 دستگاه انواع ترانسفورماتور 1400/02/01
مناقصه خرید سه دستگاه ترانسفور 1400/01/31
مناقصه ترانسفورماتور 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه خرید انواع فیوز مینیاتوری و خرید کلید دژنکتور 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه خرید انواع ایگناتور- انواع ترانسفورماتور ـ انواع قطع کننده ـ انواع مقره ـ سیم آلومینیوم و.... 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه - خرید انواع فیوز مینیاتوری - خرید کلید دژنکتور 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح ساختار شبکه توزیع برق در محدوده امور برق منطقه 1400/01/26 1400/02/04
مناقصه احداث شبکه برق 20 کیلوولت هوایی تک مداره 1400/01/26 1400/01/29
مناقصه تامین انواع فلانش 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین (خرید)، نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور 1400/02/08
مناقصه خرید 110 دستگاه انواع ترانسفورماتور 1400/01/25 1400/02/01
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی 20 کیلوولت 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه تامین خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور و لوازم جانبی مورد نیاز 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه برق 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه تامین پایه اتصال زمین و انواع فلانش 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه ترانسفورماتور 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات (اورهال) ترانسفورماتور 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه دستگاه ترانسفورماتور 1400/01/28
صفحه 1 از 358