مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت پست برق و خرید - ترانسفورماتور دانشکده علوم 1398/05/27 رجوع به آگهی
خرید 100 عدد دستگاه ژستگیری از سرقت ترانسفورماتور 1398/05/28 1398/06/04
خرید 120 دستگاه سکسیونر هوایی قابل قطع زیر بار گازی sf6 موتور دار با قابلیت اتوماسیون و تابلوی کنترل... 1398/05/28 1398/05/31
- خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات کم ظرفیت AB - خرید سیم آلومینیوم ACSR - خرید انواع پایه های بتون... 1398/05/27 رجوع به آگهی
تعمیرات اساسی و تامین قطعات 10 دستگاه پنل برق، 40 دستگاه کلید باکس، 15 دستگاه ترانس 3 فاز 1398/05/27 رجوع به آگهی
خرید انواع ترانسفورماتور کنسرواتوری 20 کیلوولت 1398/05/27 رجوع به آگهی
تعمیرات اساسی و تامین قطعات 10 دستگاه پنل برق، 40 دستگاه کلید باکس، 15 دستگاه ترانس 3 فاز 1398/05/26 رجوع به آگهی
supply and execute New Outdoor substation for transformation substation 20/66/230 K.V 1398/05/26 رجوع به آگهی
Supporting Electricity Supply Reliability Improvement Project 1398/05/26 رجوع به آگهی
خرید انواع ترانسفورماتور کنسرواتوری 20 کیلوولت مورد نیاز ( - ترانسفورماتور کنسرواتوری 1000 کیلوولت آ... 1398/05/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 480