مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نظارت بر بهره برداری ، نگهداری، تعمیرات و شرکت در بازار برق 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری 1400/02/05
مناقصه انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری 1400/02/05
مناقصه مشاوره در خصوص کاهش پیک مشترکین برق 1400/01/31 1400/02/05
مناقصه فراخوان دفتر نمایندگی دشتی قابل توجه ناظران برق 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه مسیریابی ، نقشه برداری ، طراحی شبکه ، ایستگاه های تقلیل فشار ، ساختمانی ، برق و حفاظت کاتدیک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان دفتر نمایندگی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی شهری و روستایی - واگذاری انجام خدمات نصب، اصلاح انشعاب تغییر مکان و تعویض کنتور تکفاز و سه فاز غیر دیماندی، جمع آوری انشعاب شهری و روستایی... 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه مشاوره در خصوص کاهش پیک مشترکین برق 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت بر بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و شرکت در بازار برق نیروگاه های حرارتی 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی پستهای برق، ارتقاء سیستم دیسپاچینگ، خط هوایی بین پست پاساژ و تعمیرگاه مجتمع بندری 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی شهری و روستایی - واگذاری انجام خدمات نصب، اصلاح انشعاب تغییر مکان و تعویض کنتور تکفاز و سه فاز غیر دیماندی، جمع آوری انشعاب شهری و روستایی... 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه ماموریت ویژه تفکیک تلفات فنی و غیر فنی و تعیین نقطه مطلوب تلفات طی ضوابط 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه تهیه بخشی از مصالح و اجرا پروژه های تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت مدیریت های توزیع برق- تهیه بخشی از مصالح و اجرا پروژه های تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فع... 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه سیستم خنک کن مدیای بالا دستی جهت خنک سازی هوای ورودی به کمپرسور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعات تعمیرات اساسی پستهای برق،ارتقاء سیستم دیسپاچینگ،خط هوایی بین پست 1400/02/02
مناقصه آزمایش های روغن توربوکمپرسورها، کمپرسورهای ها و مولدهای برق 1400/02/04
مناقصه مطالعات تعمیرات اساسی پست های برق -ارتقاء سیستم دیسپاچینگ , خط هوایی بین پست پاساژ و تعمیرگاه مجتمع بندری 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آژانس های خدمات مشترکین 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 336