کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7881197 مناقصه خرید خدمات مشاور در پروژه های احداث نیروگاه های حرارتی (تولید همزمان برق وبخار) و خورشیدی استان خراسان شمالی 1403/02/04 1403/02/10
7878618 مناقصه خرید خدمات مشاور در پروژه های احداث نیروگاه های حرارتی (تولید همزمان برق وبخار) و خورشیدی استان خراسان شمالی 1403/02/04 1403/02/10
7877656 مناقصه خرید خدمات مشاور در پروژه های احداث نیروگاههای حرارتی (تولید همزمان برق و بخار) و خورشیدی شرکت آلومینای ایران استان خراسان شمالی 1403/02/03 1403/02/10
7873953 مناقصه خرید خدمات مشاور در پروژه های احداث نیروگاه های حرارتی تولیدهمزمان برق وبخار و خورشیدی استان خراسان شمالی 1403/02/03 1403/02/10
7871796 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل ارائه خدمات مهندسی و محاسبات فنی به منظور مشاوره طراحی و تهیه ریز متره و برآورد پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع و طراحی پروژه های اصلاح و احداث سا... استان خراسان رضوی 1403/02/02 رجوع به آگهی
7863695 مناقصه انتخاب مشاور به منظور انجام خدمات نظارت پروژه طرح انتقال برق منطقه ای استان گلستان، استان مازندران 1403/02/01 1403/01/20
7861651 مناقصه خدمات مشاوره نظارت بر بهره برداری نگهداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی استان تهران 1403/01/30 رجوع به آگهی
7860257 مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست کولر هوای توربین گازی آسک W251B استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
7860194 مناقصه واگذاری شامل 3 مورد برداشت و بروز رسانی اطلاعات جی ای اس شهرستانهای اردل و کیار و ورود اطلاعات پرونده های استان- خرید سکسیونر- خرید انواع پایه بتونی مسلح چهارگوش 12 متری استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/29 1403/02/06
7857818 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل ارائه خدمات مهندسی و محاسبات فنی به منظور مشاوره طراحی و تهیه ریز متره و برآورد پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع و طراحی پروژه های اصلاح و احداث سا... استان خراسان رضوی 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857001 مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات نظارت پروژه طرح انتقال برق مازندران و گلستان به روش فاینانس استان مازندران 1403/01/29 1403/02/02
7853550 مناقصه ارائه خدمات مهندسی و محاسبات فنی به منظور مشاوره طراحی و تهیه ریز متره و برآورد پروژه های توسعه و احداث , اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع و طراحی پروژه های اصلاح و احداث ساختمانی در محدوده شر... استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/02/03
7842889 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل ارائه خدمات مهندسی و محاسبات فنی به منظور مشاوره طراحی و تهیه ریز متره و برآورد پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع و طراحی پروژه های اصلاح و احداث س... استان خراسان رضوی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7835891 مناقصه مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 10 مگاوات مورد نیاز استان سمنان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7835104 مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی، تامین، حمل، نصب، تست راهاندازی فیدرهای 20 کیلوولت (تجدید) استان تهران 1403/01/26 1403/02/01
7830908 مناقصه طراحی ساختمان مرکزی ستاد ، ساختمان شماره 2 استان مرکزی 1403/01/25 1403/02/26
7829920 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه شامل:- اجرای عملیات سیم کشی فیبر نوری به روش خط گرم بر روی خط 400 کیلوولت - طراحی، تامین تجهیزات حمل ،نصب، تست و راه اندازی پروژه فیدرهای 20 کیلوولت در پستها استان تهران 1403/01/25 1403/02/01
7829766 مناقصه واگذاری بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7827119 مناقصه طراحی و مهندسی تامین تجهیزات و دمونتاژ و نصب و راه اندازی پروژه تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس کوره و آسیای مواد استان فارس 1403/01/25 رجوع به آگهی
7825652 مناقصه ارائه خدمات مهندسی و نظارت بر اجرای کیفی پروژه های توسعه اصلاح و بهینه سازی شبکه و ساختمانی) و پیاده سازی سیستم مدیریت دارائی های فیزیکی در حوزه بهره برداری و نگهداشت استان خراسان رضوی 1403/01/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 491