مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی شرکتهای مشاور جهت تحلیل و بررسی حوادث ترانسفورماتور در شبکه توزیع و ارائه راهکارهای فنی و اق... 1397/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری ارزیابی کیفی برای شناسایی مشاور جهت انجام خدمات نظارت 1397/10/29 1397/11/11
شناسایی پیمانکاران حائز شرایط در عملیات های جامع بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری و تهیه لیست کوتاه... 1397/10/26 1397/11/02
فراخوان شناسایی پیمانکار جهت واگذاری طراحی، تامین، ساخت و حمل و تخلیه تجهیزات توسعه پست 400/230 کیلو... 1397/10/26 1397/10/30
پروژه تامین برق تلمبه خانه های شماره 3 و 4 به صورت epc 1397/10/25 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره جهت طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50001 در کلیه مناطق ع... 1397/10/25 رجوع به آگهی
تامین برق تلمبه خانه و ایستگاه های بین راهی 1397/10/25 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره جهت طراحی و اسقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50001 در کلیه مناطق عم... 1397/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تامین برق تلمبه خانه های شماره یک و دو به صورت EPC 1397/10/25 رجوع به آگهی
خدمات انجام آزمایش روغن توربو کمپرسورها، کمپرسورهای هوا و مولدهای برق 1397/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 450