مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرويس دوره ای 24000 ساعت (H.G.P.I) و 36000 ساعت (C.I) دو دستگاه توربین گازی... 1399/09/23
خرید تیوب های مبدل 1399/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای 99/04، ساخت اکسپنشن های پارچه ای کانال های بویلر واحد 2 1399/09/19
خرید یک دستگاه مبدل E-4106/N 1399/09/11 رجوع به آگهی
ساخت اکسپنشن های پارچه ای کانال های بویلر 1399/09/11 رجوع به آگهی
خرید تیوب های مبدل E-79321 1399/09/10 رجوع به آگهی
Procurement of Primary Fuel Nozzle Tip and Mechanical Hardware for Frame 9E Gas Turbine Major Inspec... 1399/09/10 رجوع به آگهی
Procurement of Spares for Gas Turbine Accessory Gear Box. 1399/09/10 رجوع به آگهی
Procurement of Air Intake Filter for Gas Turbine. 1399/09/10 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه مبدل E-4106/N واحد اوره مجتمع صنعتی 1399/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 596