مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین بشکه فلزی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده ظروف فلزی، ظروف پلاستیکی، بشکه، لیبل، کارتن، چسب و پالت 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بشکه فلزی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بشکه فلزی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بشکه فلزی 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه تعداد بشکه فلزی 1400/01/22 1400/01/24
مناقصه واگذاری تامین ظروف فلزی 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین ظروف فلزی 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بشکه فلزی 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پیمانکاران ملزومات بسته بندی 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بشکه فلزی 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه تعداد 6000 عدد بشکه فلزی 220 کیلویی مورد نیاز کارخانه رب 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 6000 عدد بشکه فلزی 220کیلویی مورد نیاز کارخانه رب شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان 1400/01/25
مناقصه خرید بشکه فلزی 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بشکه فلزی 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه SUPPLY OF 30,000 NOS. OF 2 LTRS. WHITE CANS 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بشکه فلزی 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بشکه فلزی 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بشکه فلزی 1399/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پیمانکار جهت تامین اقلام مظروف و بسته بندی خود (- کارتن - انواع لیبل پشت جدار و IML - چاپ ورق فلزی - قوطی سازی فلزی و...) 1399/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17