مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه Supply:200 ton P.V.C )75 ton of insulation ) & (125 ton of sheathing granules in the form of (one batch) 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه Supply 200 ton P.V.C (75 ton of insulation ) & (125 ton of sheathing granules in the form of ( one batch) 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث سازه و ترمیم کانالهای PVC 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه Supply 200 ton P.V.C (75 ton of insulation ) & (125 ton of sheathing granules in the form of ( one batch) 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، حمل، تخلیه و نصب پارکت چوبی ورزشی و کفپوش PVC 1400/03/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید PVC 1399/11/27 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of UPVC Valance Board 1399/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه Supplying Tools & Material 1398/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه SUPPLY OF uPVC PIPES 1398/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه Replacement of PVC Tank of 2500 Ltr capacity 1398/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه PVC Jacketed breathing hose 1398/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه Tender for the Supply and Delivery of Filaments for 3D Printers and PVC Sheets for CNC Machines 1398/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه Supply Solar Module Plate Cell , Wire 70/076 Copper , Battery Terminal Pair ,PVC Pipe , Cable PVC ,Lamp Holder... 1398/06/05 رجوع به آگهی
مناقصه Provision of PVC pipeline materials for sewage station 1398/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه Purchase of Sanitary and Electric Store Items. 1398/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه Construction & Electrical Items 1398/05/12 1398/05/17
مناقصه Renovation of Ladies and Gents toilets , Maintenance and improvement of landscape area... 1398/03/28 1398/04/20
مناقصه Procurement of Construction Materials 1398/02/07 1398/02/15
مناقصه استعلام بهاء جهت تامین پروفیل U.P.V.C 1396/02/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب ورق UPVC و یراق آلات 1395/01/17 1395/02/05
صفحه 1 از 2