مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه Solar Energy System 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید برق از طریق احداث نیروگاه 4/5 مگاواتی در منطقه 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه انتخاب عامل توسعه خوشه صنایع چوبی و مبلمان - مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی-احداث قسمتی از شبکه توزیع گازرسانی در فاز توسعه شهرک صنعتی و... 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه خرید یک قلم ACTUATOR اکچویتور گاز سوخت توربو ژنراتور سولار 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث( طراحی و اجرا ) سامانه فتو ولتائیک در ساختمان اداری 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث( طراحی و اجرا ) سامانه فتو ولتائیک در ساختمان اداری 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS 1400/01/29
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه خرید یک قلم Actuator گاز سوخت توربو ژنراتور سولار 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه أحداث نیروگاه فتوولتائیسک ۱۰ مگاواتی 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه تجدید مناقصه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاهها 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاههای TBS&CGS 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه P/F SOLAR GAS TURBINE, MODEL MDG-1200 REF,... 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیزات سامانه های برق خورشیدی 1400/01/28
مناقصه شناسایی پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات سامانه های برق خورشیدی ویژه خانوارهای کم درآمد 1400/01/22 1400/01/22
مناقصه خرید یک قلم Actuator گاز سوخت توربو ژنراتور سولار 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات سامانه های برق خورشیدی ویژه خانوارهای کم درآمد طرح بسیج روشنایی 1400/01/21 1400/01/22
مناقصه طراحی، تامین، ساخت، نصب استراکچر و نصب پنل های نیروگاه خورشیدی - خرید تابلوهای نیروگاه خورشیدی 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه جایجایی نیروگاه خورشیدی احداث شده در محدوده ساختمان های متعلق به خود 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه P/F SOLAR GAS TURBINE, MODEL MDG-1200 REF 1400/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 145