کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7073876
ویژه
مناقصه واگذاری فاز دوم پروژه مجتمع مسکونی نصیر شهر (شامل 8بلوک = 768واحد مسکونی) استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/07/03 1402/07/09
7056153
ویژه
مناقصه واگذاری ترمیم و بهسازی دروازه های گمرکی مدیریت امور کنگان استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/06/27 رجوع به آگهی
7050258
ویژه
مناقصه سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی،طراحی دو قطعه زمین با کاربری آموزشی جمعا به مساحت تقریبی 6000 مترمربع استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/06/26 رجوع به آگهی
7036706
ویژه
مناقصه اجرای دستمزدی اسکلت بتنی در 3 بلوک جمعا به مساحت 5634 مترمربع استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/06/20 رجوع به آگهی
7030971
ویژه
مناقصه ارزیابی پیمانکاران با تخصص راه سازی، ابنیه، زیرسازی و روسازی راه آهن جهت واگذاری بخشی از پروژه ها استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/06/19 رجوع به آگهی
6994973
ویژه
مناقصه واگذاری تکمیل ابنیه و اجرای پروژه محوطه سازی به پیمانکار استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/06/13 1402/07/03
7084915 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه مقاوم سازی ابنیه ایستگاه CGS سنگر از توابع سپیدان استان فارس 1402/07/03 1402/07/06
7084914 مناقصه احداث جدول کشی بصورت کانیوو ایستاده و خوابیده استان آذربایجان شرقی 1402/07/03 1402/07/05
7084879 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای پیاده روبلوار استان بوشهر 1402/07/03 1402/07/12
7084875 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات پانسیون های بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه براساس فهارس بهاء 1402 استان اصفهان 1402/07/03 1402/07/08
7084704 مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت ساخت انواع اسکلت فلزی در محل کارخانه استان خوزستان 1402/07/03 رجوع به آگهی
7084703 مناقصه تهیه مصالح واجرای ساختمان استان گلستان 1402/07/03 1402/07/10
7084696 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تامین مصالح ،آماده سازی و زیر سازی و اجرای موزائیک فرش سطح شهر قائمیه استان فارس 1402/07/03 1402/07/10
7084692 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی بلوار استان خراسان رضوی 1402/07/03 1402/07/12
7084690 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای نمای اموزشکده فنی سنقراستان کرمانشاه استان کرمانشاه 1402/07/03 1402/07/09
7084670 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر و کوچه سپاه استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/09
7084514 مناقصه بازسازی ساختمانها استان تهران 1402/07/03 رجوع به آگهی
7084512 مناقصه عملیات اجرایی روسازی و تاسیسات برقی قسمتی از محوطه قدیم پایانه مرزی جلفا استان آذربایجان شرقی 1402/07/03 1402/07/10
7084466 مناقصه احداث حصار بتنی پیش ساخته ایستگاههای شیر انشعاب و بین راهی خطوط لوله مرکز بهره برداری استان اصفهان 1402/07/03 1402/07/12
7084428 مناقصه اجرای دستمزدی عملیات آرماتوربندی و قالب بندی استان خراسان رضوی 1402/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12316