مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کامل ساختمان 1400/02/01
مناقصه بهسازی مشارکتی معابر سطح شهر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تخریب و نخاله برداری ساختمان 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه Rehabilitation - WTU 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه های آتی ساختمانی، ساخت سوله، تعمیرات ساختمانی دفاتر و محوطه سازی کارخانه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه جدولگذاری و موزائیک فرش و توسعه و تکمیل ساختمانها (غسالخانه و کشتارگاه) 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه ساماندهی بستر وحریم مسیل ها و رودخانه ها - جدول گذاری و دفع آب های سطحی 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه ایجاد پارک و فضای سبز 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه واگذاری پروژه های احداث زمین چمن مصنوعی 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه واگذاری پروژه بتن ریزی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه خرید کف فرش بتنی و ترافیکی ـ پروژه احداث زورخانه شهر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث خانه بهداشت 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای کارگزاری ساماندهی متقاضیان طرح اقدام ملی 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر 1400/02/02
مناقصه تکمیل طبقه فوقانی ساختمان آتش نشانی شهرداری 1400/02/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای چمن مصنوعی شهر 1400/02/09
مناقصه واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساماندهی میدان و بازار تاریخی 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه اجرای عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساخت و تکمیل مرکز 1400/01/30
صفحه 1 از 7977