مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
چهارخطه ورودی - بهسازی محور - چهار خطه محور - احداث تقاطع و کنارگذر - فاز اول سالن ورزشی - تکمیل گنب... 1399/11/04 1399/11/08
تکمیل سالن ورزشی-تکمیل مدرسه-تخریب و بازسازی مدرسه و ..... 1399/11/04 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آرماتوربندی 1399/11/04 رجوع به آگهی
اجرای پروژه شبکه هدایت آب های سطحی 1399/11/04 رجوع به آگهی
تکمیل مدارس 1399/11/04 1399/11/09
پروژه اصلاح رفیوژ بلوار که شامل:تخریب کف پوش های قدیمی، اجرای جدول س نگی و کف پوش سنگی 1399/11/04 1399/11/08
واگذاری اجرای پروژه های منطقه نمونه گردشگری آبشار 1399/11/04 1399/11/15
اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق در واحد احیاء مستقیم و مانیتورینگ آن در مرکز آتش نشانی 1399/11/04 1399/11/07
واگذاری اجرای عملیات احداث و بهره برداری از مرکز فروشگاهی 1399/11/04 رجوع به آگهی
پروژه های مرمت و واگذاری حق بهره برداری ابنیه تاریخی 1399/11/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15418