مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تکمیل و اجرای بخشهای برق، ابزار دقیق و مکانیک پروژه تغلیظ گازهای اسیدی یک واحد تصفیه گاز) 1399/07/09 1399/07/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام امور خدمات امداد ،متقاضیان،مشترکین،قرائت و... 1399/07/09 1399/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات داکت و کول گذاری 1399/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای استفاده از خدمات بخش خصوصي در بخش مهندسي فرآروده هاي نفتي منطقه تهران 1399/07/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجراي سيستم اعلام و اطفاء حريق انبار كالا 1399/07/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه تعمیرات اساسی ,بلاستینگ و رنگ آمیزی... 1399/07/16
واگذاری طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون گاز ورودی به توربین انبساطی 1399/07/09 1399/07/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات اساسی کمپرسورهای هوای استارتینگ تأسیات شه... 1399/07/15
پروژه خرید و اجرای شبکه داخلی گاز - پروژه جدول گذاری، دال گذاری، زیرسازی و روسازی - پروژه زیرسازی 1399/07/09 1399/07/16
واگذاری پروژه جدول گذاری، دال گذاری، زیرسازی و روسازی شهرک صنعتی 1399/07/09 1399/07/16
صفحه 1 از 5153