مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ساخت 11 عدد چرخ دنده 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه احداث و تکمیل ایستگاه دریافت توپک خطوط 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه گاز تهویه - الکترود جوشکاری 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه (ورق) plate - تعمیرات اساسی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه DESIGN, SUPPLY , INSTALLATION AND START UP FOR DRAINAGE SYSTEM OF WATER CONDENSATE FOR CRUDE OIL TANKS 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بازسازی 18 مورد ارت ایستگاه های حفاظت کاتدی و کاهش ولتاژ القایی خط 48 اینچ 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی و محاسبه سیستم اعلام و اطفاء حریق یکپارچه در کل شرکت با لحاظ نمودن تجهیزات موجود در واحدها بر اساس مکانهای پیشنهادی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه حفاظت کاتدی و مقاوم سازی 1400/08/01 1400/08/06
مناقصه تامین و ساخت و نصب دو هدر بر روی ایستگاه 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و جمع آوری،حمل و تخلیه زباله ها و لایروبی و گندزدایی مخازن آب آشامیدنی کارخانجات،تاسیسات،آشپزخانه ها و ستاد شرکت 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه نوسازی خطوط لوله میادین 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه قرائت کنتور و ارسال پیامک صورتحساب مشترکین جزء، عمده، فوق عمده، CNG 1400/08/01 1400/08/05
مناقصه ساخت FILTER 1400/08/01 1400/08/08
مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه کوره بخار -بویلر از نوع واتر تیوپ 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه احداث چاه و بهسازی سامانه حفاظت کاتدی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای باقی مانده حدود 800 متر شبکه توزیع و 5700 متر خط تغذیه 1400/08/01 1400/08/05
مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 7650 متر خط تغذیه و 128 کیلومتر شبکه جهت گاز رسانی به واحدهای صنعتی و گلخانه های شهرستان ها 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه احداث (تامین تجهیزات،مصالح و اجرای )250 انشعاب پلی اتیلن و 100 فقره انشعاب فلزی به روش pc 1400/08/01 1400/08/06
مناقصه بهینه سازی سیستم های مانیتورینگ مراکز انتقال نفت 1400/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3126