مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن 1400/02/02
مناقصه تامین اقلام و تجهیزات مورد نیاز 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه COVERING PE TRANSITION PIECES 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه های سطح شهر و منطقه صنعتی - عملیات اجرایی بهسازی تالار 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اسپلیتی و ولدولت در سایزهای مختلف 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین چرخ خیاطی راسته دوز صنعتی - چرخ خیاطی معمولی - قیچی برقی پارچه بر - هویه هوای گرم - اره فارسی بر 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه خرید 5 ردیف لوله پلی اتیلن 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن تک جداره مخصوص آب شرب 1400/02/04
مناقصه خرید خدمات فشار افزایی اتیلن "تأسیسات فشار افزایی اتیلن خدمات فشارافزایی اتیلن تولیدی خود 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه خرید PIPE 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه خرید مقدار 65300 متر لوله پلی اتیلن 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه برون سپاری فرآیند تبدیل نیم مخزن به مخزن در سایزهای مختلف - خرید کیس کامپوزیتی- خرید لوله مانیسمان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله جداره UPVC 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن 110 تکجداره 1400/02/01
مناقصه لوله جدار upvc 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه casing 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین لوازم و قطعات انشعابات آب و فاضلاب - خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن دو جداره کاروگیت 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1558