مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیگ برای تأمین آب داغ 1400/02/02
مناقصه دیگ برای تأمین آب داغ 1400/01/29 1400/02/02
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دیگ 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه واگذاری ریخته گری دو عدد دیگ چدنی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دو دستگاه دیگ آبگرم 1400/02/01
مناقصه تامین، حمل، نصب، تست و راه اندازی دیگ بخار 3 تن پروژه ارتقا کیفیت ساخت 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی، تهیه، نصب و نوسازی تله بخارهای معیوب جهت کاهش تولید پساب و جلوگیری از اتلاف منابع 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دیگ آبگرم 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ (بویلر) 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ (بویلر) 1400/01/22
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ (بویلر) 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اقلام تاسیسات موتورخانه های سایت آپارتمانی 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید،نصب و راه اندازی سه دستگاه دیگ برای تأمین آب داغ 1399/12/28
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 3 دستگاه دستگاه دیگ برای تامین آب داغ و... 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات موتور خانه فرش 1399/12/27
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ (بویلر) 1399/12/20 1399/12/25
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 3 دستگاه دستگاه دیگ برای تامین آب داغ و... 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب یک دستگاه دیگ آب داغ (بویلر) 1399/12/25
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ (بویلر) 1399/12/19 1399/12/25
مناقصه خرید یک دستگاه دیگ بخار 1399/12/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 78