مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ترانسمیتر فشار و دما 1400/02/04
مناقصه خرید انواع استارتر 1400/02/06
مناقصه عملیات بهره برداری شبکه-عملیات شستشو و لایروبی تعمیر و تعویض و ..... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه رادیویی و انتقال اختصاصی موبایل و انجام عملیات بهسازی و انجام PMو بازدید سایتهای جدید و راه اندازی سایت جدید و بروزرسانی ارس و اطلاعات سیستم و سوپروایزری و نگهداری مراکز BSC و مانی... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه Spare Parts for PLC System Upgradation 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه Laboratory Equipment 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه Laboratory Equipment 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه Technical Service for Maximo System and SAP System 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه نصب راه اندازی-بهره برداری-پشتیبانی و نگهداری از سامانه های ثبت تخلف عبور و مرور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیردیماندی شهری و روستایی ـ واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطارو قطع و وصل مجدد و عملیات و برداشت برق های موقت روزانه مشترکین شهری و روستایی... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تامین خرید قطعات و لوازم مورد نیاز جانبی توربین گازی BBC-9D واحد سه نیروگاه 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه ازون سوند و بالن 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه خرید 10 دستگاه بوسنج 1400/02/02
مناقصه ارتقا، پشتیبانی و نگهداری سامانه های توزین حین حرکت محورها 1400/01/31
مناقصه ازون سوند 1400/01/31
مناقصه خرید اکچواتور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کشنده 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و نصب ابزار دقیق باقیمانده 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه واگذاری پروژه تامین قطعات و اتصالات، نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع استارتر 1400/01/28 1400/02/06
صفحه 1 از 2389