مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین اقلام آپشن و اسپرت خودروهای تولید 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شناسایی تأمین کنندگان قطعات آپشن 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کشنده 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه لوازم نقشه برداری 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نرم افزار لازم جهت شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نرم افزار لازم جهت شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و انتخاب مجری ساخت "پهپاد آتش نشانی" 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب مجری ساخت "پهپاد آتش نشانی" 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه نرم افزار پروژه مدرنیزه سازی نظام ملی کاداستر 1400/01/18 1400/01/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نرم افزار مدرنیزه سازی کاداستر 1400/01/22
مناقصه طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 1400/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS شهر ، روستاها و صنایع تغذیه شونده از ایستگاههای CGS 1400/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه Hiring of services for 4C-3D OBN seismic data acquisition in Mukta-Panna area of Western offshore, India during F.S. 2021-22 1400/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه PURCHASE OF MISCELLANEOUS ITEMS REQUIRED FOR OPERATION & MAINTENANCE OF SEISMIC NETWORKS :: TARBELA DAM PROJECT 1400/01/10 رجوع به آگهی
مناقصه Hiring of services for 4C-3D OBN seismic data acquisition in Mukta-Panna area of Western offshore, India during F.S. 2021-22 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید, نصب و راه اندازی 27 دستگاه گیرنده ADS-B به همراه نمایشگرهای اطلاعات نظارتی 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید استد کوپلینگ 1399/12/24 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 15000 عدد تی سرویس "3/4 1400/01/05
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید استد کوپلینگ 1399/12/28
مناقصه بهره گیری از مجریان توانمند نسبت به فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب مجرب ساخت (پهپاد آتش نشانی) 1399/12/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 73